อุปกรณ์ไฟฟ้า

10 อุปกรณ์ไฟฟ้า มีอะไรบ้างหน้าที่เครื่องใช้ที่คุณไม่รู้?

อุปกรณ์ไฟฟ้า มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ไฟฟ้า คือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า คือ
 1. สายไฟ ( wire ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ทำด้วยโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ เรียกว่า ตัวนำไฟฟ้า
  โลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดคือ เงิน
 2. สะพานไฟ ( Cut out ) เป็นอุปกรณ์ ปิด/เปิด วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน ในอาคาร เปรียบได้กับสวิตซ์ขนาดใหญ่ ในสะพานไฟจะมีที่สำหรับต่อฟิวส์อยู่ด้วย
 3. เต้ารับและเต้าเสียบ ( socket and socket )เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อกับสายไฟ เป็นวงจรเปิดไว้ และจะครบวงจรเมื่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า
 4. สวิตซ์ ( switch ) เป็นอุปกรณ์ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนที่ต้องการ ทำหน้าที่คล้ายสะพานไฟ ต้องต่อแบบอนุกรมเข้ากับวงจรไฟฟ้า
 5. ฟิวส์ ( fuse ) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีไว้ป้องกันอันตราย เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลเข้าวงจรมากเกินไป หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
 6. เซฟตี้คัต
 7. ตู้เบรกเกอร์
 8. ไฟฉุกเฉิน
 9. กริ่งไฟฟ้า
 10. โคมไฟเพดาน
อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า

ฟิวส์

ฟิวส์ คือ (fuse) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นส่วนสำคัญของวงจรไฟฟ้า สำหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าวงจรไฟฟ้ามากเกินไป เช่น ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดพร้อมกันมากๆ หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ฟิวส์ก็จะร้อน และหลอมเหลวขาดออกจากกันทันที ฟิวส์จึงเป็นตัวช่วยตัดวงจรไฟฟ้า ฟิวส์ เป็นโลหะผสมระหว่างตะกั่ว ดีบุกและบิสมัส ในอัตราส่วน 25:25:50 ตามลำดับ ขนาดของฟิวส์ที่ใช้ตามบ้านเรือน ได้แก่ 10 ,15 และ30 แอมแปร์ (ฟิวส์ขนาด10แอมแปร์ คือ ฟิวส์ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่เกิน10แอมแปร์)

ฟิวส์ Fuse
ฟิวส์ Fuse

ประเภทของฟิวส์ (ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน)

 • ฟิวส์เส้นลวด ใช้กับสะพานไฟ ที่แผงไฟตามบ้านเรือนทั่วๆไป
 • ฟิวส์หลอด ใช้ในวงจรไฟฟ้าในเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง
 • ฟิวส์ขวดกระเบื้อง เป็นฟิวส์ที่ใช้กับแผงไฟในบ้าน
 • ฟิวส์ก้ามปู เป็นฟิวส์แบน ปลายทั้งสองข้างเป็นขอทำด้วยทองแดง ใช้กับแผงไฟในอาคารใหญ่ เช่นโรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น
 • ฟิวส์อัตโนมัติ เป็นฟิวส์ที่มีสวิตซ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เช่น มีกระแสไหลผ่านอาคารมากเกินไป หรือเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร แต่สามารถใช้ได้อีกโดยไม่ต้องเปลี่ยนฟิวส์

สะพานไฟ

สะพานไฟ คือ (cut out) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เปิดปิดวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน หรือในอาคาร ซึ่งเชื่อมโยงกับสายไฟ ที่ต่อมาจากมาตรไฟฟ้า เข้ากับวงจรไฟฟ้าในบ้าน ในสะพานไฟจะมีที่ต่อฟิวส์อยู่ด้วยขนาดของสะพานไฟ โดยกำหนดเป็นปริมาณกระแสไฟฟ้าผ่านได้สูงสุด เช่น 10 ,30 ,60 แอมแปร์

ข้อระวังในการใช้สะพานไฟ

คันโยกกับที่รองรับต้องแน่นสนิท มิฉะนั้นจะทำให้เกิดความร้อนสูง เกิดอัคคีภัยได้เมื่อต้องการตัดวงจรไฟฟ้า ให้ยกสะพานไฟขึ้น จนแน่ใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านได้

สายไฟ
สายไฟ

สวิตซ์

สวิตซ์ คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนที่ต้องการ ทำหน้าที่คล้ายสะพานไฟ สวิตซ์แต่ละแบบจะทนกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ไม่เท่ากัน การต่อสวิตซ์เข้ากับวงจรไฟฟ้าต้องต่อแบบอนุกรม

สวิตซ์มีหลายชนิดดังนี้

 • สวิตซ์ทางเดียว เป็นสวิตซ์ที่ต่อไว้ เพื่อควบคุมวงจรไฟฟ้า ในส่วนที่ต้องการชนิดใดชนิดหนึ่ง
 • สวิตซ์สองทาง เป็นสวิตซ์ที่ต่อไว้ใช้บังคับการเดินทางของกระแสไฟฟ้าได้สองทาง เช่น ไม่ผ่านวงจรที่1แต่ให้ผ่านวงจรที่2 หรือให้ผ่านวงจรที่1แต่ไม่ผ่านวงจรที่
 • สวิตซ์อัตโนมัติ เป็นสวิตซ์ที่สามารถตัดวงจรไฟฟ้าได้เอง เมื่อ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินไป ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าผ่านมาก เช่น มอเตอร์
  เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

เบรกเกอร์

เบรกเกอร์ คือ (breaker) เป็นสวิตซ์เปิด-ปิดที่ใช้ในงานไฟฟ้าทั่ว ๆ ไปแต่มีคุณภาพที่สูงกว่าเพราะว่าเบรกเกอร์นอกจากจะทำหน้าที่เป็นสวิตซ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า แล้วยังสามารถควบคุม และ ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจร และการลัดวงจร ทำงานโดยอาศัยความร้อนและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อเบรกเกอร์ตัดวงจรแล้ว มันยังสามารถใช้งานได้อีกดังแสดงในรูปเบรกเกอร์และภาพตัดแสดงอุปกรณ์ภายใน

เบรกเกอร์
เบรกเกอร์

เต้ารับเต้าเสียบ

ปลั๊ก คือ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า ที่ต่อกับสายไฟ เป็นวงจรเปิดไว้ และจะครบวงจรก็ต่อเมื่อต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • เต้ารับ มี 2ชนิด คือ ชนิด 2 ตา และชนิด 3 ตา (ตาที่3เป็นสายดิน)
 • เต้าเสียบ มี 2 ชนิด คือชนิด 2 ขา และชนิด3ขา (ขาที่3มีต่อไว้สำหรับต่อสายดิน)
 • สายดิน มีเพื่อขณะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้าเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายดิน และลงดินไป

วิธีการใช้เต้ารับเต้าเสียบ

 • เวลาใช้ เต้าเสียบจะต้องติดแน่นสนิทกับเต้ารับ
 • ไม่ใช้เต้าเสียบจากเครื่องใช้หลายชนิด เข้ากับเต้ารับอันเดียวกัน (เพราะกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายไฟและเต้ารับมากเกินไป จะทำให้เกิดความร้อนสูงที่สายไฟ)
 • และที่เต้าเสียบ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
สวิตซ์ และ เต้ารับ
สวิตซ์ และ เต้ารับ

สายกราวด์

เซฟตี้คัท

ตู้เบรกเกอร์

ไฟฉุกเฉิน

กริ่งไฟฟ้า

โคมไฟเพดาน

คำค้น : ร้าน อุปกรณ์ ไฟฟ้า ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า 40 ชนิด อุปกรณ์ ไฟฟ้า ภาษา อังกฤษ ขายส่ง อุปกรณ์ ไฟฟ้า ชื่อ อุปกรณ์ ไฟฟ้า แบบฟอร์มตรวจเช็ค จํา หน่าย อุปกรณ์ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้า ภายใน บ้าน ร้าน ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า โรงงาน ร้าน ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า เชียงใหม่ อุปกรณ์ ไฟฟ้า มี อะไร บ้าง พร้อม ระบุ หน้าที่ อุปกรณ์ ไฟฟ้า แรง สูง จำหน่าย อุปกรณ์ ไฟฟ้า เปิด ร้าน ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า ราคา อุปกรณ์ ไฟฟ้า ภายใน บ้าน ร้าน จํา หน่าย อุปกรณ์ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้า ใน บ้าน อุปกรณ์ ไฟฟ้า คือ ใกล้ฉัน ร้าน ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า คลอง ถม อุปกรณ์ ไฟฟ้า โรงงาน ร้าน ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า รามอินทรา ราย ชื่อ อุปกรณ์ ไฟฟ้า ร้าน ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า พระราม 2 วัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า ร้าน ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า ลาดพร้าว เครื่องมือ และ อุปกรณ์ ไฟฟ้า รับ ซื้อ อุปกรณ์ ไฟฟ้า ราคา วัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้า ราคา ส่ง ร้าน จำหน่าย อุปกรณ์ ไฟฟ้า ตัวแทน จำหน่าย อุปกรณ์ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้า ทั้งหมด ราคา กลาง อุปกรณ์ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ มีอะไรบ้าง ร้าน ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า หาดใหญ่ ควบคุม อุปกรณ์ ไฟฟ้า ผ่าน wifi อุปกรณ์ ไฟฟ้า เชียงใหม่ อุปกรณ์ ไฟฟ้า ราคา ถูก ร้าน ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า ขอนแก่น ขายส่ง อุปกรณ์ ไฟฟ้า ราคา ถูก ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า โรงงาน ราคา อุปกรณ์ ไฟฟ้า panasonic รูป อุปกรณ์ ไฟฟ้า ร้าน ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า รังสิต ร้าน ซ่อม อุปกรณ์ ไฟฟ้า