วิธีซักผ้า

3 ขั้นตอน วิธีการซักผ้าด้วยมือ&อุปกรณ์อะไรรู้แล้วอย่างฮา?

วิธีการซักผ้าด้วยมือ

วิธีการซักเสื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพ
ก่อนซักผ้าต้องคิดถึงเป้าหมายที่ดีของการซักผ้าก็คือ เสื้อผ้าที่สะอาดและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบจากนั้นก็คิดถึงขั้นตอนการซักที่เรียงลำดับอย่างถูกต้อง แล้วจึงลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ดังนี้

วิธีซักผ้า
วิธีซักผ้า

เตรียมซักผ้า

– รวบรวมเสื้อผ้าที่จะต้องซัก
– สำรวจสิ่งของที่อาจตกค้างอยู่ในเสื้อผ้า โดยเฉพาะในกระเป๋าต่างๆแล้วเก็บออกให้หมด เพราะสิ่งของเหล่านั้นอาจเสียหายระหว่างการซักหรือทำให้เกิดอันตรายกับผู้ซัก ถ้าหากสิ่งนั้นเป็นของมีคม เช่น เข็มกลัดเป็นต้น
– สำรวจรอยเปื้อนและการชำรุดของเสื้อผ้าก่อนนำไปซัก
– แยกสีของเสื้อผ้าออกเป็นผ้าขาว ผ้าสีอ่อนและผ้าสีเข้ม เสื้อผ้าที่สีตกควรแยกออกไว้ซักต่างหาก รวมทั้งแยกประเภทของเสื้อผ้า เช่น เสื้อ กางเกง กระโปรง ผ้าเช็ดหน้า ถุงเท้า เสื้อผ้าชั้นใน เป็นต้น
– เตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดรอยเปื้อนหรือซ่อมแซมเสื้อผ้า
– นำภาชนะมาใส่เสื้อผ้าที่แยกแล้วให้เหมาะสมและสามารถขนย้ายไปยังที่ซักได้สะดวก
– เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซัก เช่น กะละมังหรือถังน้ำ ผงซักฟอก แปรงสำหรับซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม คราม ไม้แขวนเสื้อ ไม้หนีบ เป็นต้น โดยเตรียมให้ประหยัดเวลาและใช้แรงงานน้อยที่สุด

วิธีซักผ้าด้วยมือ
วิธีซักผ้าด้วยมือ

ลงมือซักผ้า

– รองน้ำใส่กะละมังใบที่ 1 ให้มีปริมาณเหมาะสมกับปริมาณผ้าทั้งหมดที่จะซัก
– นำเสื้อผ้ามาซักด้วยน้ำสะอาดในกะละมังใบที่ 1 เพื่อให้คราบสกปรกหลุดออกไปก่อน โดยเริ่มซักจากผ้าขาว ในขณะเดียวกันก็รองน้ำใส่กะละมังใบที่ 2 สำหรับผสมกับผงซักฟอก
– ผสมผงซักฟอกลงในกะละมังใบที่ 2 ให้มีความเข้มข้นพอเหมาะกับปริมาณผ้าที่จะซัก
– เมื่อละลายผงซักฟอกในน้ำหมดแล้ว ให้นำผ้าขาวลงแช่ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที
– ซักผ้าขาวที่แช่ไว้ ถ้าเป็นเสื้อให้ขยี้หรือแปรงเบาๆ บริเวณปกเสื้อ แขนเสื้อ คอเสื้อ กระเป๋าเสื้อ และชายเสื้อ เป็นพิเศษ เนื่องจากจะมีความสกปรกมากกว่าส่วนอื่น ส่วนกระโปรงหรือกางเกงก็จะเป็นบริเวณขอบเอว ขอบขา ชายกระโปรง และปากกระเป๋า
– ในขณะที่กำลังซักผ้า ให้รองน้ำใส่กะละมังใบที่1 เตรียมไว้สำหรับนำผ้าที่ซักแล้วมาซักในน้ำสะอาด
– เมื่อซักผ้าขาวเสร็จแล้วจึงซักผ้าสี โดยเริ่มจากผ้าสีอ่อน และซักเสื้อ กระโปรง กางเกง ถุงเท้า หรือเสื้อผ้าที่สกปรกมาก เรียงตามลำดับ
– เมื่อซักผ้าในน้ำผงซักฟอกเสร็จหมดแล้ว ให้เทน้ำที่เหลือทิ้ง แล้วล้างกะละมังให้สะอาด
– รองน้ำใส่กะละมังใบที่ 2 ที่ล้างสะอาดแล้ว พร้อมกับซักผ้าด้วยน้ำสะอาดครั้งที่ 1 ในกะละมังใบที่ 1 โดยซักผ้าขาวก่อน ในขณะซักให้กลับตะเข็บเสื้อผ้าด้วย
– เมื่อซักในน้ำครั้งที่ 1 เสร็จ เทน้ำมนกะละมังออก ล้างกะละมังให้สะอาด แล้วรองน้ำใส่ไว้สำหรับซักผ้าครั้งที่ 3
– ในขณะที่รองน้ำใส่กะละมังใบที่ 1 ให้ซักผ้าในน้ำสะอาดครั้งที่ 2 จากกะละมังใบที่ 2
– นำภาชนะที่ใส่ผ้าที่ยังไม่ได้ซักในตอนแรกมาล้างให้สะอาด โดยใช้น้ำที่เก็บไว้ในกะละมังใบที่ 2 ก็ได้
– ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม ลงในน้ำกะละมังใบที่ 1 แล้วนำผ้าลงไปแช่ เสร็จแล้วก็ใส่ลงในภาชนะที่ล้างไว้ โดยแยกผ้าขาว ผ้าสีออกจากกัน นำผ้าทั้งหมดไปยังราวตากผ้า
– บีบผ้าให้หมาด แต่ไม่ควรใช้การบิดเพราะจะทำให้ผ้ายับมากและเสียรูปทรง เมื่อบีบน้ำออกแล้ว ให้คลี่ผ้าออกดึงให้เข้ารูป แล้วใส่ไม้แขวนเสื้อหรือตากกับราว สำหรับผ้าขาวถ้าเป็นใยสังเคราะห์ไม่ควรตากกลางแดดเพราะจะทำให้ผ้าเหลือง แต่ถ้าเป็นผ้าฝ้ายสามารถตากกลางแดดได้ ส่วนผ้าสีควรตากในร่ม เพราะการตากแดดจะทำให้สีซีดและเก่าเร็ว

จัดเก็บผ้าที่ซัก

– เมื่อผ้าแห้งแล้วควรเก็บให้เรียบร้อย ผ้าที่ต้องรีดก็นำไปแขวนรวมกันไว้ ไม่ควรพับเพราะจะทำให้รีดยาก ส่วนผ้าที่ไม่ต้องรีดก็ควรพับให้เรียบร้อย โดยแยกเสื้อ กระโปรง กางเกง เสื้อผ้าชั้นในหรือถุงเท้า เพื่อให้เป็นระเบียบในการจัดเก็บ และหยิบใช้ได้สะดวก