บัญชีกระแสรายวัน

7 ข้อ ดีเสียบัญชีกระแสรายวันเปรียบให้เห็นชัดๆ

บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีกระแสรายวัน คือ (Account current) ประเภทบัญชีธนาคารเปิดเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในรูปแบบ นิติบุคล หรือบุคคลธรรมดา เหมาะสำหรับใช้เป็นบัญชีเงินหมุนเวียน และใช้ออกเช็คในการเบิกจ่ายเงิน โดยสามารถขอเบิก/ใช้เกินบัญชีได้ แต่ทั้งนี้ต้องดูองค์ประกอบอื่นรวมด้วย (เงินในการหมุนเวียนของบัญชีเรา) บัญชีเงินฝากกระแสรายวันบางธนคารยังปลอดดอกเบี้ยอีกด้วย เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการบริหารเงินได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัย

บัญชีกระแสรายวัน

Wilki บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผู้ฝากสามารถถอนเงินได้ทุกเวลา

ข้อดี บัญชีกระแสรายวัน

ข้อดีของบัญชีกระแสรายวัน มีอะไรบ้าง

  1. สามารถใช้วงเงินเบิกเกินหรือเบิกเกินบัญชีได้ (วงเงิน O/D)
  2. ตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายเดือน (Statement)
  3. ไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมาก เพราะสั่งจ่ายผ่านเช็ค
  4. ไม่ต้องกังวลหากเช็คสูญหาย เพราะผู้รับเช็คที่มีชื่อระบุบนหน้าเช็คเท่านั้นที่สามารถนำเช็คไปขึ้นเงินได้
  5. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้รับเช็ค
  6. รู้ทุกความเคลื่อนไหว
  7. รู้ความเคลื่อนไหวและตรวจสอบรายการหักบัญชีเพื่อชำระเงินตามเช็คได้ตลอด

หมายเหตุ

ต้องบอกก่อนว่าข้อดีของบัญชีกระแสนรายวันหลัก ๆ ในแต่ละธนาคารส่วนใหญ่จะมีเหมือนกัน

โดยเงื่อนไขการใช้บริการหรือสิทธิประโยชน์ในการให้บริการ ต้องดูจากธนาคารที่ต้องการใช้บริการเป็นหลัก เนื่องจากแต่ละธนาคารมีความแตกต่างกันบ้างในสิทธิประโยชน์หลังเปิดบัญชีธนาคาร แต่โดยรวมประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของทุกธนาคาร จะเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น  เปิดบัญชีครั้งขั้นต่ำ 10,000 บาท สามารถฝาก ถอนต่างสาขาได้ สามารถแจ้งสั่งโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เป็นต้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com