เยียวยาเกษตรกร

5 ตรวจสอบ เยียวยาเกษตรกร.com ผลการโอนเงินง่ายๆ?

รวมข้อมูล..เยียวยาเกษตรกร 2564

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทำให้ประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบกันอย่างถ้วนหน้าเลยทีเดียว ทางด้านภาคการเกษตรกรรมซึ่งได้รับผลกระทบกันอย่างหนัก เกษตรกรไม่สามารถส่งออกหรือเสียมูลค่าการทำราคาช่วงที่มีสถานการณ์โควิด หน่วยงานซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่งานด้านนี้ก็คือกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งก็ได้มีการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาภาคการเกษตรของไทย โดยจะเป็นมาตรการงานด้านการบริการและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้สถานการณ์ COVID-19

เยียวยาเกษตรกร
เยียวยาเกษตรกร

ทั้งนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ได้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรโดยตรง แต่จะออกมาตรการให้กับหน่วยงานลูกที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงแทน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดจะค่อนข้างมีหลายหน่วยงาน ทั้งนี้เราจะยกเอาหน่วยงานที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรโดนตรงแทน ซึ่งจะสามารถแนะนําโทรศัพท์เพื่อติดต่อสอบถามกับหน่วยงานโดยตรงได้ดังนี้

 1. สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.1170
 2. การยางแห่งประเทศไทย โทร. 02 433 2222 ต่อ 243,245
 3. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล โทร. 02 202 3290
 4. กรมสรรพสามิต ติดต่อ กรมสรรพสามิตในพื้นที่ หรือ โทร. 02 241 5600-9 (ต่อ 61601-08)
 5. กรมประมง ติดต่อ สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 02 104 9444
 6. กรมปศุสัตว์ ติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 02 653 4444
 7. กรมส่งเสริมการเกษตร ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 02 579 0121-27
 8. กรมหม่อนไหม โทร. 02 558 7924-6
 9. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 02 940 5550

สำหรับเงินเยียวยาจะเป็นการลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมาตรการที่ออกมาจะเป็นโครงการมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท นาน 3 เดือน ซึ่งจะสามารถเข้าใช้งานได้ทาง www.เยียวยาเกษตรกร com ตรวจสอบผลการโอนเงิน, เช็คยอดเงินธกส, ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงิน รวมไปถึงเรื่องของประวัติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรแบบรายบุคคลของใครของมันได้ด้วยว่าเช็คสถานะเงิน 5000 บาท ได้รับเมื่อไร ได้รับไปแล้วหรือยัง เป็นต้น

เรื่องการเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร ธกส จะไม่ได้เกี่ยวกับการเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะจะเป็นการให้เงินเยียวยาเกษตรกร ล่าสุดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างไรก็ตามหากมีการตรวจสอบสิทธิ์ ธกสแล้วว่าไม่ได้รับการเช็คการโอนเงิน ธกส จะต้องแจ้งไปที่สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.1170

นอกจากเรื่องเงินเยียวยาเกษตรกร ธกส มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท นาน 3 เดือนแล้วทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบไวรัส COVID-19 ซึ่งจะเป็นวงเงินเพื่อให้เงินกู้แก่เกษตรกรให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสุด ๆ และสามารถผ่อนชำระได้นานกว่าปกติอีกด้วย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.baac.or.th ซึ่งการขอเงินกู้สำหรับสินเชื่อนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาเกษตรกรเช่นกัน โดยจะสามารถลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินกู้ก้อนนี้ได้ทางไลน์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น วิธีการเช็คเงินเกษตรกร ธกส ว่าเข้าหรือยังก็จะสามารถเช็คผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้โดยตรง ซึ่งเมื่อมีการสมัครทางไลน์เรียบร้อยแล้วทางธนาคารจะเป็นผู้ที่ส่งผลยืนยันว่าได้รับการนัดหมายมาทาง SMS ซึ่งผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อจะได้รับการพิจารณาได้อย่างรวดเร็วขึ้นเมื่อยื่นเรื่องกับทางธนาคารไว้เรียบร้อย

สำหรับประเด็นเรื่องตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรจะเป็นเรื่องของการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโคโรน่าไวรัส COVID-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะมีขั้นตอนการดำเนินโครงการตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ดังนี้

 1. เกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจะต้องดำเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเองเท่านั้น
 2. เจ้าหน้าจะต้องได้รับเรื่องร้อนเรียน และบันทึกเข้าสู่ระบบจึงถือว่าเริ่มต้นดำเนินการ
 3. จะต้องมีการระบุหน่วยงานเจ้าของเรื่อง รวมทั้งรายละเอียดเรื่องร้องเรียน ทั้ง 8 หน่วยงานให้ได้รับทราบ โดยระบบจะทำการประมวลผลเพื่อจำแนกข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องอะไรต้องส่งไปที่หน่วยงานใดเพื่อรับผิดชอบ
 4. หน่วยงานที่รับเรื่องมา จะต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
 5. หน่วยงานจะต้องเลือกระหว่างสามารถชี้แจ้งประเด็นปัญหาได้ กับไม่สามารถชี้แจงได้
 • หากสามารถชี้แจงได้ก็เป็นการตอบคำถามและชี้แจ้งมาผ่านทางระบบ โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะทางเฉพาะเรื่องจะต้องไขข้อชี้แจงเพื่อคลีคลายปัญหาที่เกิดขึ้น
 • หากไม่สามารถชี้แจ้งประเด็นปัญหาได้จะต้องมีการให้หน่วยงานออกมารับผิดชอบ โดยจะมีการส่งต่อให้กับคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อว่าควรทำอย่างไรผ่านทางระบบได้เลย

จะกำหนดวันที่รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรอย่างชัดเจน หากไม่เป็นไปตามนั้นหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมควรติดต่อไปทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โทร 02 555 0555

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นมาตรการเงินเยียยาเกษตรกรที่ออกมาแจกเงิน หรือเป็นการให้เงินกู้โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบไวรัส COVID-19 แก่เกษตรกรก็ล้วนเป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาที่ออกมาทั้งสิ้น เพื่อช่วยให้ประชาชนภาคเกษตรกรรมของไทยได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันให้ได้

ตรวจสอบสถานะ

วิธีการตรวจสอบสถานะผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร มีดังนี้

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ moac.go.th
 2. เลือกเมนู เยียวยาเกษตรกร.com (ธ.ก.ส.) หรือ คลิกที่นี่
 3. เลือกเมนู แจ้งช่องทางโอนเงิน / ตรวจสอบผลการโอนเงิน
 4. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
 5. กรอกรหัสความปลอดภัย
 6. กดคำว่า ตรวจสอบ