สูตร-excel

5 Excel สูตร เครื่องหมายถูกค่าเฉลี่ยที่ไม่มีใครรู้?

สูตร Excel

รวมสูตร excel ใช้บ่อย! มีเก็บไว้ทำงานง่ายขึ้นเยอะ

โปรแกรมพิมพ์ดีด ยอดนิยมที่เป็นตารางการทำงานยอดฮิตของใครหลายคนคงหนีไม่พ้นโปรแกรม Excel ซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าโปรแกรมเอ็กเซลคืออะไร ? จริง ๆ แล้ว excel คือ โปรแกรมหนึ่งของ Microsoft office ที่คนนิยมนำมาบันทึกกิจกรรมงานต่าง ๆ มากมาย

สูตร Excel

โดยความพิเศษของ Excel นั้นก็คือเราสามารถที่จะใส่สูตร excel เพื่อให้โปรแกรมช่วยคำนวณแลวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ ออกมาได้! ช่วยทำให้การทำงานต่าง ๆ ของเรานั้นง่ายมากขึ้น เท่ากับว่าหากใช้โปรแกรม Excel แต่ไม่ใช่สูตรเอ็กเซลแล้วล่ะก็เท่ากับเข้าไม่ถึงการใช้งานจริง ๆ และวันนี้เราก็เลยนำสูตร excel ที่ต้องมีติดมือไว้ รับรองเพิ่มการใช้สูตร excel ได้อย่างมือโปรเลยทีเดียว

การเขียนสูตร excel นั้นก็ไม่ยาก ส่วนใหญ่จะมีวิธีใส่สูตร-excel โดยการพิมพ์ลงไปในช่องกล่องข้อความได้เลยทันที ไม่จำเป็นจะต้องมีเทคนิคการใช้ excel ผาดโผนแต่อย่างใด ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใส่สูตรให้ถูกต้องนั้นเอง จากปกติที่ต้องเลือกเมนูเพื่อใช้สูตรเปลี่ยนเป็นวิธีใส่สูตร-excel โดยการพิมพ์ = และตามด้วยสูตรได้เลยทันที

รวมสูตร excel พื้นฐานที่ต้องรู้

หมวดการคำนวณ

 1. สูตร AVERAGE – ช่วยหาค่าเฉลี่ย excel โดยจะเป็นการหาค่าทั้งหมดของตัวเลขที่เลือกไว้ AVERAGE(number1, [number2], …)
  • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ =AVERAGE(C2:C11)
 2. สูตร SUM – สูตร-excel sum ช่วยหาค่าผลรวม excel เฉพาะตัวเลขที่เลือกไว้ โดยโปรแกรมจะนำเลขมาบวกกันทั้งหมด SUM(number1, [number2], …)
  • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ =SUM(A2:A10)
 3. สูตร SUMIF – สูตร-excel sumif เป็น excel ผลรวม แบบมีเงื่อนไข ช่วยหาค่าเฉพาะช่วงที่กำหนดไว้เท่านั้น SUMIF(range, criteria, [sum_range])
  • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ = SUMIF(B2:B11,B4,C2:C11)
   • range คือ = ช่วงที่ต้องการคำนวณที่มีเงื่อนไขระบุตาม criteria
   • criteria คือ เงื่อนไข
   • sum_range คือ ช่วงที่ต้องการหาผลรวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
 4. สูตร MAX/MIN – สูตรการหารวมโดยดูค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุดจากชุดตัวเลขที่ได้เลือกไว้ ค่าสูงสุดคือ MAX(number1, [number2], …) และค่าต่ำสุดคือ MIN(number1, [number2], …)
  • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ =MIN(A2:A11) และ =MAX(A2:A11)
 5. สูตร COUNT – สูตรนับจํานวน excel เป็นการใช้เพื่อนับจำนวนช่องที่เลือกทั้งหมด โดยจะนับเฉพาะช่องที่มีตัวเลขอยู่เท่านั้น ไม่ได้คำนวณตัวเลขที่อยู่ในช่องแต่อย่างใด
  • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ =COUNT(A2:A11)

หมวดวันที่

 1. สูตร TODAY – สูตรเพื่อใช้ในการใส่วันที่ของปัจจุบันวันนี้เท่านั้น
  • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ = TODAY ()
 2. สูตร DATE – สูตรเพื่อบังคับให้ช่องแสดงวันที่เรียงตามปีเดือนวันที่เราต้องการ สูตร-excel นับวันเดือนปี ซึ่งเป็นรูปแบบที่จะต้องระบุวัน DATE (year, month, day)
  • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ =DATE(2021,6,19)

หมวดข้อความ

สูตรvlooup

 1. สูตร VLOOKUP – สูตรเพื่อใช้ในการช่วยหาข้อมูลที่มีอยู่ให้แสดงขึ้นมาเอง โดยจะนำหรืออ้างอิงจากข้อมูลอีกชุดหนึ่งตามสูตรที่ได้ใส่ไว้ VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
  1. ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ = VLOOKUP(C14,B1:C20,2,FALSE)
   • lookup_value คือ ช่องที่ต้องการแสดงข้อมูล และจะต้องใส่สูตรลงไปในช่องนี้
   • table_array คือ ข้อมูลที่จะถูกนำหรืออ้างอิงไปแสดง โดยจะต้องกำหนดคลุมวงกว้างจาก Column หนึ่งไปยังอีก Column หนึ่ง เพื่อเผื่อให้โปรแกรมได้เลือกแสดงผล
   • col_index_num คือ ช่องนี้จะเป็นการเลือกช่องที่จะแสดงผลว่า ให้ Column ที่เลือกจาก table_array ช่องไหนขึ้นแสดงผล
   • range_lookup จะมีแค่ 2 ค่า ก็คือ ค่า True (แสดงค่าที่มีการเรียงจากน้อยไปมากแล้ว)และ False (แสดงค่าได้เลยไม่ต้องมีการเรียงค่ามากหรือน้อย) เท่านั้น
 2. สูตร IF – สูตรที่ใช้ในการทดสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ว่าเป็นจริงหรือเท็จสามารถนำไปประยุกได้อีกหลายสูตรเลยทีเดียว IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])
   • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ = IF(A2<A2, “กำไร”, “ขาดทุน”)
    • logical_test คือ ใส่ช่องที่ต้องการทำการทดสอบเงื่อนไข โดยจะต้องใส่สัญลักษณ์เงื่อนไขมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปด้วยเลย >, <, =
    • value_if_true คือ ถ้าเงื่อนไขจากช่อง logical_test เป็นความจริงให้แสดงผลเป็นข้อความอะไร
    • value_if_false คือ ถ้าเงื่อนไขจากช่อง logical_test เป็นความเท็จให้แสดงผลเป็นข้อความอะไร
 3. สูตร BAHTTEXT – สูตร-excel เพื่อเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร ไม่ใช่การแปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือ BAHTTEXT (number) โดยตัวเลขที่อยู่ในช่องที่เลือกจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อความ
   • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ = BAHTTEXT(C2)
 4. สูตรCONCATENATE– สูตรเชื่อมข้อความ excel โดยดึงข้อความจากช่องต่าง ๆ มาต่อกันได้ตามต้องการ
   • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ = CONCATENATE(B2,C2)

ปุ่มลัด excel ยอดฮิต

 • เครื่องหมายถูก excel 2017, 2016

การเลือกให้ช่องเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ เครื่องหมายถูก สามารถทำได้ โดยการเลือกช่องที่ต้องการ จากนั้นไปที่แถบเมนูกล่องโต้ตอบ > แทรก > สัญลักษณ์  > เลือกสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก

 • ผสานเซลล์ excel

excel รวมข้อความ จะต้องเลือกช่องกล่องข้อความและช่องทางที่ต้องการผสานจะต้องเป็นช่องทางเท่านั้นจึงจะสามารถผสานได้ โดยจะต้องเลือกคลุมแถบช่องที่ต้องการผสานทั้งหมดจากนั้นก็เลือกไปที่แถบเมนูกล่องโต้ตอบ หน้าแรก> เมนูผสาน (Merge)

 • รันเลขหน้า excel , สูตร-excel รันลําดับที่

สามารถทำได้โดยการพิมพ์เลขเรียงกันไว้ก่อน 2-3 ช่องจากนั้นลากคลุมช่องที่รันเลขหน้า excel เรียงกันไว้แล้ว ดูที่มุมขวาช่องที่คลุมจะเห็นสัญลักษณ์ + ให้กดเครื่องหมายบวกแล้วลากยาวลงไปยังช่องที่ต้องการรันเลขได้เลย หรืออีกกรณีหากช่องที่จะต้องรันเลขหน้า excel ได้มีการใช้งานหรือมีข้อความทิ้งไว้ข้าง ๆ ช่องที่จะรันเลขหน้า excel แล้วสามารถดับเบิ้ลคลิ๊กได้ที่สัญลักษณ์ + ได้เลยทันทีจะเป็นการสัญลักษณ์ + ไปเองโดยที่เราไม่ต้องลาก

            อย่างไรก็ตามสูตร-excel มีมากมายหลายสูตร และมีประโยชน์ของโปรแกรม excel อีกมากมายเพื่อช่วยในการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี ควรจะเริ่มต้นจากใช้สูตรง่าย ๆ ให้ได้ก่อนตามที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อใช้เป็นแล้วก็สามารถลองค้นหาค่าการคำนวณแบบ Advance เพิ่มเติมได้ และต่อไปถ้าต้องใช้โปรแกรม Excel อีกก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว เพราะหลังจากนี้รับรองได้เลยว่าจะใช้งานโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้นมากเลยทีเดียว

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com