ความหมายของหมากรุกแต่ละตัว

6 หมากรุกมี | ตัวความหมายของหมากรุกแต่ละตัว?

ความหมายของหมากรุกแต่ละตัว

หมากรุกเป็นเกมกระดานที่มีหลายตัวแทนที่มีความหมายแตกต่างกันแต่ละตัว ดังนี้:

  1. พระราชทาน (King): พระราชทานเป็นตัวแทนของพระราชาในเกม มีศักยภาพในการเคลื่อนที่ไปในทุกทิศทางทีละช่อง แต่เคลื่อนที่ได้เพียงช่องเดียวต่อการเล่น และต้องหลีกเลี่ยงการโจมตีในทิศทางที่ถูกกำหนดให้โจมตีโดยตรงจากพระราชาของฝ่ายตรงข้าม ว่าด้วยถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เรียกว่า “รุกราน” ที่เกิดขึ้นเมื่อพระราชทานสองอันมาติดกันบนเส้นทางเดียวกัน ทำให้เกมจบลงเมื่อมีการชกชนระหว่างพระราชาของฝ่ายตรงข้าม.

  2. เบี้ย (Advisor): เบี้ยเป็นตัวแทนของที่ราชสมบัติในเกม มีศักยภาพในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในทิศทางและตามเส้นทแยงมุมในช่องที่มีเส้นทแยงมุม มีการจำกัดในการเคลื่อนที่อย่างเดียวต่อการเล่นและต้องหลีกเลี่ยงการโจมตีโดยตรงจากเบี้ยของฝ่ายตรงข้าม.

  3. เม็ด (Elephant): เม็ดเป็นตัวแทนของช้างในเกม มีความสามารถในการเคลื่อนที่แนวทแยงมุมที่เป็นช่องของพื้นสีตัวเอง แต่มีการจำกัดในการเคลื่อนที่แบบมุมฉาก ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนเบี้ยได้.

  4. ม้า (Horse): ม้าเป็นตัวแทนของม้าในเกม มีความสามารถในการเคลื่อนที่แนวตรงและมีการจำกัดในการเคลื่อนที่แบบมุมฉาก มีความสามารถในการกระโดดเกาะต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทางการเคลื่อนที่ของม้า ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนเบี้ยได้.

  5. รถ (Chariot): รถเป็นตัวแทนของเกสรในเกม มีความสามารถในการเคลื่อนที่แนวตรงในทิศทางที่มีถนนสำหรับรถ ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนเบี้ยได้.

  6. ปอ (Soldier): ปอเป็นตัวแทนของนายทหารในเกม มีความสามารถในการเคลื่อนที่แนวตรงไปข้างหน้าในทิศทางที่มีถนนสำหรับรถ แต่ไม่สามารถถอยหลังได้.

การเล่นหมากรุกเน้นกลยุทธ์และยกกฎของแต่ละตัวแทนเพื่อคว้าชัยชนะ ซึ่งเป็นเกมที่มีความยากและซับซ้อนในการเรียนรู้กฎและกลยุทธ์ให้เป็นอย่างดี.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com