ในฟุตซอล การใช้วิดีโอแอร์บาร์

5 ฟุตซอล การใช้วิดีโอแอร์บาร์ (VAR) มีไว้สำหรับอะไร?

ในฟุตซอล, การใช้วิดีโอแอร์บาร์ (VAR) มีไว้สำหรับอะไร?

ระบบ VAR (Video Assistant Referee) ในฟุตซอลถูกใช้เพื่อช่วยคณะผู้ตัดสินการแข่งขันในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ฉับไวและความสำคัญ การใช้ VAR มีหลายวัตถุประสงค์หลักดังนี้

  1. การตรวจสอบการประพฤติประตู VAR ใช้ในการตรวจสอบว่ามีการทำประตูหรือไม่ หากมีการโจมตีหรือการยิงประตู คณะผู้ตัดสินสามารถใช้ VAR เพื่อตรวจสอบว่าลูกบอลได้ข้ามเส้นประตูตามกฎหรือไม่ หรือว่ามีการลักลอบประตูหรือการสัมผัสผู้รักษาประตูที่ผิดกฎหรือไม่.

  2. การตรวจสอบการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎ VAR ใช้ในการตรวจสอบการละเมิดกฎฟุตซอล เช่น การกระทำฟาวล์หรือการโจมตีตรงกับกฎ คณะผู้ตัดสินสามารถรับข้อมูลจาก VAR เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าควรให้การละเมิดหรือไม่.

  3. การตรวจสอบการให้การเตะให้กับทีมตรงข้าม VAR สามารถใช้ในการตรวจสอบว่าทีมได้รับการเตะให้หรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีที่มีความสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดกฎที่เกี่ยวข้องกับการให้การเตะให้.

  4. การตรวจสอบการโทษและการหัวเราะเยาะ VAR ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการให้การโทษหรือการหัวเราะเยาะจากนักเตะหรือผู้จัดการที่อาจได้รับการตักเตือนหรือการได้รับการให้การโทษ.

  5. การสร้างความชัดเจนในการตัดสินใจ VAR ช่วยในการสร้างความชัดเจนในการตัดสินใจของคณะผู้ตัดสิน โดยสามารถดูภาพวิดีโอซ้ำเพื่อตรวจสอบสถานการณ์และทำให้การตัดสินใจเป็นไปตามกฎและความถูกต้องมากยิ่งขึ้น.

การใช้ VAR มีเป้าหมายในการลดความผิดพลาดในการตัดสินใจของคณะผู้ตัดสินและให้ความยุติธรรมในการแข่งขัน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com