ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่

ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ ตัวอย่างความหมายรู้แล้วอย่างฮา 2 ข้อ?

สำนวนไทย  ที่ว่า :  ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

ความหมาย : สํานวนนี้หมายถึง การที่คนสองคน ต่างก็รู้ความลับหรือนิสัยใจคอของกันและกัน เป็นอย่างดี แต่คนอื่นนั้นไม่รู้เรื่องของทั้งสอง ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ผีย่อมเห็นผี

ที่มาของสํานวน : โดยปกติแล้วไม่มีใครเคยได้เห็น “ตีนงู” หรือ “นมไก่” เพราะงูไม่มีตีน และไก่ก็ไม่มีนม ด้วยเหตุดังกล่าว จึงถูกนำมาใช้เป็นสำนวนเกี่ยวกับความลับ

ตัวอย่างประโยค :
– สมพรกับสมศรีอยู่ในซอยเดียวกัน ทั้งสองคนทำตัวเป็นผู้ดีแต่งตัวหรูหรา ซึ่งทั้งคู่ต่างก็รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นไม่ได้เป็นผู้ดีจริง แต่ชาวบ้านในซอย ต่างมองว่าคนสองคนนี้เป็นผู้ดี มีฐานะทางการเงินที่ดี

ทีมา:proverbthai.com

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com