ประโยคภาษาอังกฤษมีรูปแบบการเขียน

2 ประโยคภาษาอังกฤษมีรูปแบบการเขียนที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่?

ประโยคภาษาอังกฤษมีรูปแบบการเขียนที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่?

ภาษาอังกฤษมีรูปแบบการเขียนที่หลากหลายและเป็นรูปแบบการเขียนที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะเจาะจงและรูปแบบทั่วไป การเลือกรูปแบบการเขียนขึ้นอยู่กับบทความและบริบทที่ต้องการ นี่คือตัวอย่างของทั้งสองรูปแบบ:

  1. รูปแบบการเขียนที่เฉพาะเจาะจง (Formal Writing):

    • รูปแบบการเขียนที่เฉพาะเจาะจงมักใช้ในบริบททางวิชาการ, การสื่อสารทางทูต, หรือเอกสารทางกฎหมาย.
    • บุคคลที่ใช้รูปแบบการเขียนนี้มักใช้คำถามและการแสดงความเคารพอย่างสมบูรณ์ เช่น “May I inquire about the status of my application, please?” (ขอสอบถามสถานะใบสมัครของฉันได้หรือไม่ครับ/ค่ะ?)
  2. รูปแบบการเขียนทั่วไป (Informal Writing):

    • รูปแบบการเขียนทั่วไปมักใช้ในบริบททั่วไปเช่น การสื่อสารทางประจำวัน, การเขียนอีเมลส่วนตัว, หรือโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์.
    • บุคคลที่ใช้รูปแบบการเขียนนี้มักใช้ภาษาที่เป็นมิตรและไม่มีความเจาะจงมาก เช่น “Can you tell me if the meeting is still on for tomorrow?” (คุณบอกได้ไหมว่าการประชุมยังคงจัดในวันพรุ่งนี้?)

หากคุณกำลังเขียนเอกสารหรือข้อความที่ต้องการให้มีความเจาะจงและเป็นรูปแบบ ควรใช้รูปแบบการเขียนที่เฉพาะเจาะจง เพราะมันจะถูกต้องและเหมาะสมในบริบทนั้นๆ แต่หากคุณกำลังสื่อสารในบริบททั่วไป รูปแบบการเขียนทั่วไปจะเหมาะสมและมีความไม่ตรงไปตรงมามากขึ้น.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com