ปก มีคำจารึกหรือบทกวี

2 มีคำจารึก หรือบทกวีที่กล่าวถึงเวตาลอย่างไรรู้อย่างฮา?

มีคำจารึกหรือบทกวีที่กล่าวถึงเวตาลอย่างไร?

ในวรรณคดีและวรรณกรรมมีบทกวีและคำจารึกที่กล่าวถึงเวตาลอยมากมาย นี่คือตัวอย่างบางส่วน

  1. บทกวี “The Wet Land” ของ อีลีส ปอล บทกวีนี้ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้รับรู้ถึงความสำคัญของเวตาลอยในโลกธรรมชาติและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับเวตาลอย ตัวอย่างบางส่วนของบทกวีนี้ได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงและความอันตรายที่เวตาลอยสามารถนำมาได้

    “สมมติว่ามีที่ที่คุณคุ้นเคย แต่กลับเปลี่ยนไป เป็นที่ที่ทวีปเปลี่ยนแปลง ใช่ แม้ว่าจะอันตราย เวตาลอยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงและทำลายทุกอย่างที่เขาทับซ้อน”

  2. บทกวี “To Autumn” ของ จอห์น คีทส์ บทกวีนี้เป็นการอวยพรและเชิญเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง แต่ยังมีคำอ้างอิงเกี่ยวกับเวตาลอยด้วย คำเริ่มต้นของบทกวีนี้กล่าวถึงโอสถของเวตาลอย

    “ซึ่งมิตรภาพอันสวยงามสงบสุข เพราะพวกเธอเป็นมิตรภาพที่สำคัญ ในช่วงที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใส ขณะที่คุณอ้างถึงผลไม้ที่อวยพรในเวตาลอย”

บทกวีและคำจารึกทางวรรณคดีที่กล่าวถึงเวตาลอยมีหลายตัวอย่าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นและการตีความของมนุษย์ต่อเวตาลอยในหลายแง่มุมและบริบท.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com