บทสวดพระมหาจักรพรรดิ

9 จบ บทสวดพระมหาจักรพรรดิ ปู่ดู่ทิศสมบูรณ์เพิ่มพลังบุญ?

บทสวดพระมหาจักรพรรดิ

บทสวดคถามหาจักรพรรดิ

บทสวดคถามหาจักรพรรดิ

พระคาถาบทสวด ที่มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ ช่วยเสริมพลังบุญให้กับตนเอง เสริมให้ดวงชะตาชีวิตมั่นคงดีมากยิ่งขึ้น นั่นคือ  บทสวดมหาจักรพรรดิ ยิ่งสวดยิ่งเป็นมงคลแก่ชีวิต มีพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณครบถ้วนในทุกด้าน แคล้วคลาด รอดและปลอดภัย เพิ่มเมตตามหานิยม มีมหาเสน่ห์ที่ดีผู้คนเมตตารักและเอ็นดู สร้างความสิริมงคล สะสมบุญและสร้างบารมีให้กับผู้เจริญพระคาถาบทสวดพระมหาจักรพรรดิบทสวดพระมหาจักรพรรดิคือ

บทสวดพระมหาจักรพรรดิคือ

บทสวดนี้มีความสำคัญ เนื่องจากมีอานิสงส์แห่งการสวดที่ไม่ธรรมดา สำหรับบทสวดจักรพรรดิ  ซึ่งหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ อดีตท่านเจ้าอาวาสวัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบทคาถาหลักในการอธิษฐานจิต ใช้สวดเพื่อเจริญเมตตา สามารถช่วยปรับภพภูมิแก่เจ้ากรรมนายเวรที่ตามอาฆาตจองเวรจองกรรมซึ่งไม่อโหสิกรรมให้ ให้ยอมใจอ่อน ผ่อนจากหนักเป็นเบาได้ และสามารถช่วยญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้มีภพภูมิที่ดีขึ้นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ

วิธีสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ

คำแนะนำในการสวด คาถาพระมหาจักรพรรดิ

 1. คำบูชาพระรัตนตรัย
  • พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
  • ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
  • สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
 2. ตั้งนะโม 3 จบ
  • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 3. บทสวดพระไตรสรณคมน์
  • พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  • ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  • สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
  • ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  • ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  • ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
  • ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  • ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  • ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 4. บทสวดสมาทานศีล 5
  • ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
  • อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
  • กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
  • มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
  • สุราเมระยะมัชชะปมาทัฎฐานา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
 5. บทสวดคาถาคำบูชาหลวงปู่ทวด
  • นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
  • นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
  • นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
 6. บทสวดคาถาคำบูชาหลวงปู่ดู่
  • นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ
  • นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ
  • นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ
 7. บทสวดคำบูชาคาถามหาจักรพรรดิ (ตั้งนะโม 3 จบก่อนสวด)
  • นโม พุทธายะ พระพุทธะไตรรัตนญาณ  มณีนพรัตน์  สีสะหัสสะ สุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะ-ธา-พุท-โม-นะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวะลี จะ มะหาเถรัง
  • อะหัง วันทามิ ทูระโต
  • อะหัง วันทามิ ธาตุโย
  • อะหัง วันทามิ สัพพะโส
  • พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
 8. บทสวดเชิญคำบูชาพระเข้าตัว การแผ่กุศลสำหรับช่วยปรับภพภูมิ
  • สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
  • อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส
 9. คำอธิษฐานจิต การแผ่กุศลสามารถช่วยการปรับภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวร
  • พุทธัง อธิฏฐามิ ธัมมัง อธิฏฐามิ สังฆัง อธิฏฐามิ
บทสวดพระไตรสรณคมน์

บทสวดพระไตรสรณคมน์คำบูชาหลวงปู่ทวด

คำบูชาหลวงปู่ทวด

พระคาถาอิติปิโสถอยหลัง

พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยหลายท่านแนะนำการสวดเจริญบทพุทธคุณถอยหลัง นั่นก็คือ คาถาอิติปิโสถอยหลัง มีพลังอานุภาพที่ดี ช่วยทำให้ปลอดภัยและแคล้วคลาดจากภัยภยันตรายต่างๆได้ เสมือนกับ การสวดมนต์ด้วยความตั้งใจ มีจิตใจที่แน่วแน่ เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ประทาน คำให้พรพระ ทำให้เพิ่มพลังของความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นไปอีก สามารถนำการสวดบทพระพุทธคุณอิติปิโสถอยหลัง มาสวดก่อนการสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ์ ยิ่งเพิ่มอานุภาพและเป็นพลังบุญสำหรับผู้สวดมนต์ให้กับผู้สวดมากยิ่งขึ้น เพราะการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดี เพิ่มสติปัญญาและทำให้มีจิตใจที่เข้มแข็งมาก

บทอิติปิโสถอยหลัง ติ วา คะ ภะ โธ พุท นัง สา นุส มะ วะ เท ถา สัต ถิ ระ สา มะ ทัม สะ ริ ปุ โร ตะ นุต อะ ทู วิ กะ โล โต คะ สุ โน ปัน สัม ณะ ระ จะ ชา วิช โธ พุท สัม มา สัม หัง ระ อะ วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิฯ

บทอิติปิโสถอยหลัง

บทอิติปิโสถอยหลัง

คำแนะนำ คาถาพระจักรพรรดิ

พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านให้คำแนะนำว่า คาถาพระจักรพรรดิ ที่พุทธสาสนิกชนมักเข้าใจกันว่าเป็นพระคาถาจักรพรรดิหลวงปู่ดู่ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นพระคาถาที่มีมาแต่ช้านานตั้งแต่สมัยโบราญ เพียงแต่หลวงปู่ดู่นำมาถ่ายทอดและใช้เจริญพระพุทธมนต์เป็นประจำประกอบกับหลวงปู่ดู่ ท่านก็เป็นพระสุปฏิปันโนที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนทำให้บทสวดมีอานุภาพในการสวดและศักดิ์สิทธิ์มากๆ เมื่อนำบทสวดเจ้ากรรมนายเวร การส่งผลบุญจึงมีพลังมากจนทำให้สามารถช่วยเปลี่ยนภพภูมิที่ดีให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้ ตลอดจนสามารถทำให้เปลี่ยนดวงวิญญาณจากที่มีแรงอาฆาต โกรธพยาบาทและไม่ยอมให้อภัยอโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวรนั้น ช่วยทำให้มีจิตใจที่อ่อนโยนลงและอโหสิกรรมยอมรับในบุญกุศลเมตตา

หลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ

หลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ

ที่อุทิศบุญกุศลส่งไปให้ ทำให้กลายเป็นคาถาครอบจักรวาล อานิสงส์มีมาก เทียบเท่ากับการสละปัจจัยอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป เพียงแต่ว่า การกล่าวคำอาราธนาศีล 5 การสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ และการอุทิศบุญคำกรวดน้ำแบบย่อ หรือคำกรวดน้ำแบบสั้น ที่ได้รับอานิสงส์นี้มิต้องสละทรัพย์ หากกระทำด้วยใจเป็นบุญกุศล ตั้งใจในการทำดี อานิสงส์ที่ได้รับก็ดีเฉกเช่นกัน เสมือนกับอานิสงส์การฟังธรรม ที่ต้องใช้ความตั้งใจ ความอดทนน้อมรับในสิ่งที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องสำหรับการขัดเกลาจิตใจมีสติสัมปชัญญะในการกำกับดูแล ทำให้ได้ประโยชน์กุศลผลบุญเกิดขึ้นมากมาย

คาถาเปิดโลก ​

การสวดบท พระคาถาเปิดโลก ​เป็นบทสวดที่มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ เป็นการครองจักรวาลคุ้มครองภยันตรายสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง สามารถนำมาสวดก่อนบทสวดมหาจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่ได้จะยิ่งทำให้มีพลังอานุภาพมากขึ้น ช่วยในเรื่องป้องกันสรรพภัย สรรพโรค สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไร ภูตผีปีศาจไม่ทำอันตราย เพิ่มมหาเสน่ห์ ช่วยเมตตามหานิยม และมีมหาอุด ซึ่งคาถาเปิดโลก มีชื่อเรียกจากพระเกจิอาจารย์ว่า “คาถาบทแม่ธาตุใหญ่” เนื่องจากเป็นบทที่อาราธนาพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ 5 พระองค์

 • พุทธเจ้าพระกกุสันธ คือ นะ
 • พุทธเจ้าพระโกนาคมน คือ โม
 • พุทธเจ้าพระกัสสป คือ พุท
 • พุทธเจ้าพระโคตมพุทธเจ้า คือ ธา(พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)
 • พุทธเจ้าพระเมตไตย คือ ยะ

บทคาถาเปิดโลก นะเปิด โมเปิด พุทเปิด ธาเปิด ยะเปิด  เปิดโลกด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ​

สำหรับการเตรียมตัวเริ่มสวดคาถาจักรพรรดิและเชิญพระเข้าตัว สามารถสวดบทอื่นๆ ก่อนเริ่มสวดและหลังจากสวดได้ อาทิเช่น การสวดอิติปิโสถอยหลัง บทสวดสวากขาโต บทสวดสุปฏิปันโน บทสวดไตรสรณคมน์ บทสวดสมาทานศีล 5 กรวดน้ำแบบย่อ หรือกรวดน้ำแบบยาว หลังจากบทสวดมนต์จักรพรรดิ์ ซึ่งสำหรับการกรวดน้ำที่ถูกต้องแล้ว การสวดอุทิศบุญแบบสั้นก็ได้อานิสงส์ที่แรงและได้บุญกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้วได้เช่นกัน เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย ดังนี้

บทกรวดน้ำแบบสั้น  อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ” ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขด้วยเถิดฯ “

คาถามหาจักรพรรดิ์อานิสงส์

สำหรับบทสวดมหาจักรพรรดิ พร้อมๆกับการมีจิตใจแน่วแน่ในการตั้งใจในการรักษาศีล กล่าวคำอาราธนาศีล5 และเน้นบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลที่สมบูรณ์ที่สุด สามารถเสริมดวงชะตา จนเป็นบทสวดแก้กรรมเรื่องความรัก ความรักที่ไม่สมหวัง พบเจอแต่คู่เทียมคนไม่จริงใจ ซึ่งอานุภาพพระคาถาจักรพรรดินั้น เมื่อพุทธศาสนิกชนนำมาสวดทุกวัน ในเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่าง สวดทุกๆวันในเวลา 20.30 น. และทำต่อเนื่องทุกวัน ไม่ให้ขาดเลย กระแสของผลบุญสามารถช่วยเป็นวิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น จึงทำให้ในทุกวันนี้ บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ ส่วนหนึ่งจากความเชื่อและพลังอานุภาพ อย่างที่พระอาจารย์หลวงตาม้า แห่งวัดพุทธพรหมปัญโญ หรือวัดถ้ำเมืองนะ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ นำคาถามหาจักรพรรดิ นำสวดทุกวัน เป็นเวลา 4 ช่วงเวลา ครั้งละ 108 จบ

 • เวลา 6.00 – 7.00 น.
 • เวลา 13.00 – 14.00 น.
 • เวลา 18.00 – 19.00 น.
 • เวลา 20.30 – 21.30 น.

เนื่องจากพระอาจารย์หลวงตาม้า ครูบาอาจารย์ได้ให้ความรู้ว่า เป็นบทสวดขอขมาเจ้ากรรมนายเวร อานิสงส์ดีได้บุญมหาศาล ได้กำลังมากสำหรับผู้สวดบทนี้ ซึ่งก่อนสวด ขณะสวดและหลังสวดนั้น สามารถ กล่าวคำอธิฐานพระเจ้า ตั้งจิตถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง เป็นคาถาหนึ่งที่กล่าวว่า คือหัวใจพระคาถาต่างๆ ท่านกล่าวว่า อย่าลืม กล่าวคำอธิษฐานก่อนสวดมนต์ ส่วนหนึ่งเป็นการสวดมนต์แก้กรรมเรื่องเงินได้ เงินทองขาดมือ ชักหน้าไม่ถึงหลัง เป็นหนี้เป็นสิน ถูกคดโกง หาทรัพย์ทำมาหากินติดๆขัดๆ ประกอบสัมมาอาชีพไม่เจริญรุ่งเรื่องไม่มาเงินเหลือเก็บหรือใช้จ่าย เป็นต้นหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

การสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ์นั้น จากพระอาจารย์หลวงตาม้า กล่าวว่า คาถาที่หลวงปู่ดู่นำมาถ่ายทอดจากพระคาถาโบราณนั้น การสวดทุกวันอย่างต่อเนื่อง มิใช่แต่กระทำในโลกมนุษย์เท่านั้น แต่ในโลกของสามภพ คือ สวรรค์ภูมิ มนุษย์ภูมิ และนรกภูมิ ได้ทำการสวดเฉกเช่นกัน โดยเฉพาะในเวลา 20.30 – 21.30 น. การสวดพร้อมๆกัน คือ การเชื่อมบุญการเปิดโลก ส่งผลให้อานิสงส์ของพลังอานุภาพมากมายมีกำลังบุญมหาศาล จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ทำไมจึงบทสวดมนต์เจ้ากรรมนายเวร ยอมอโหสิกรรมให้ส่งผลให้กรรมหนักเป็นเบาลง และลดการอาฆาตพยาบาทลงไปได้ จึงควรกระทำบทสวดพระมหาจักรพรรดิหลวงปู่ดู่กัน ขอให้ทำทุกวันแล้วจะเห็นผลอย่างน่ามหัศจรรย์แก่ชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้สวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ อานิสงส์เห็นผลแน่นอน แต่กระนั้นต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปในทางชอบ แม้ว่าจะนำบทสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิ์มาสวดทุกวัน แต่หากไม่ได้เกิดจากความศรัทธา และไม่รักษามั่นในศีล สักแต่เพียงแค่สวดมนต์ศีล5 แต่ไม่นำมาทำจริง ผลเปลี่ยนแปลงในชีวิตอาจไม่เห็นผลดีอย่างที่ควรเป็นไป ทุกๆครั้งของการสวดมนต์ การตั้งคำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ ขอให้ตั้งมั่นตั้งใจ และพร้อมๆกับหลังจากสวดมนต์แล้ว ให้น้อมจิตน้อมใจอุทิศผลบุญกรวดน้ำ แผ่เมตตา จะเป็นคำกรวดน้ำแบบสั้น ต่อด้วยคำแผ่เมตตาให้ตนเอง และคำแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นๆ

ผลของการสวดมนต์ทุกวัน

อานิสงส์มากมายน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ผลของการสวดมนต์ทุกวัน สิ่งที่เห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนที่สุดในเบื้องต้น คือ สามารถช่วยขัดเกลาจิตใจที่หยาบกระด้างของผู้สวดให้อ่อนโยนลงได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ทำให้ไม่กล้ากระทำสิ่งที่ไม่เป็นมงคลต่อชีวิต รู้สึกถึงการละอายต่อชั่วและเกรงกลัวต่อบาปกรรมมากยิ่งขึ้น ไม่กล้าที่จะกระทำความชั่วทั้งการกระทำต่อหน้าผู้อื่นและการกระทำลับหลังเมื่อไม่มีผู้ใดเห็นหรือล่วงรู้ก็ตาม ช่วยทำให้ผิวหน้าตลอดจนผิวพรรณของผู้สวดจะผ่องใสมากขึ้น มีสติสติสัมปชัญญะในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น สามารถทำให้ชีวิตเกิดความเจริญรุ่งเรื่อง ทำมาหากินได้งอกงามมากขึ้น มีอายุยืนไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ปลอดภัยแคล้วคลาดจากสิ่งต่างๆที่เป็นอันตราย ตลอดจนเป็นที่รักแก่มนุษย์ด้วยกันเอง เกิดความเมตตาและเอ็นดูได้ง่ายมากขึ้น ตลอดจนเทวดา ภูตต่างๆและสรรพสัตว์รักเมตตาด้วย อันนี้คือผลบุญกุศลจากการกระทำต่อเนื่องในทุกวัน เพราะด้วยแรงศรัทธาและความตั้งใจตั้งหมั่นในการกระทำความดีอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวได้สวดมนต์

สวดมนต์ เป็นประจำ

อานิสงส์มากมายน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ผลของการสวดมนต์ทุกวัน สิ่งที่เห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนที่สุดในเบื้องต้น คือ สามารถช่วยขัดเกลาจิตใจที่หยาบกระด้างของผู้สวดให้อ่อนโยนลงได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ทำให้ไม่กล้ากระทำสิ่งที่ไม่เป็นมงคลต่อชีวิต รู้สึกถึงการละอายต่อชั่วและเกรงกลัวต่อบาปกรรมมากยิ่งขึ้น ไม่กล้าที่จะกระทำความชั่วทั้งการกระทำต่อหน้าผู้อื่นและการกระทำลับหลังเมื่อไม่มีผู้ใดเห็นหรือล่วงรู้ก็ตาม ช่วยทำให้ผิวหน้าตลอดจนผิวพรรณของผู้สวดจะผ่องใสมากขึ้น มีสติสติสัมปชัญญะในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น สามารถทำให้ชีวิตเกิดความเจริญรุ่งเรื่อง ทำมาหากินได้งอกงามมากขึ้น มีอายุยืนไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ปลอดภัยแคล้วคลาดจากสิ่งต่างๆที่เป็นอันตราย ตลอดจนเป็นที่รักแก่มนุษย์ด้วยกันเอง เกิดความเมตตาและเอ็นดูได้ง่ายมากขึ้น ตลอดจนเทวดา ภูตต่างๆและสรรพสัตว์รักเมตตาด้วย อันนี้คือผลบุญกุศลจากการกระทำต่อเนื่องในทุกวัน เพราะด้วยแรงศรัทธาและความตั้งใจตั้งหมั่นในการกระทำความดีอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวได้ไหว้พระสวดมนต์

ไหว้พระสวดมนต์

ส่วนผลบุญที่ได้สามารถแผ่ให้แก่เจ้ากรรมและนายเวร ตลอดจนผู้ล่วงลับไปแล้ว ทั้งญาติพี่น้อง ผู้มีบุญคุณและสรรพสัตว์ทั่วไป เมื่อคราใดที่ผู้สวดมนต์เกิดอาการดวงตก อานิสงส์ดังกล่าวจะสามารถส่งผลให้ได้รับผลกรรมจากหนักๆ ช่วยให้ผ่อนคลายให้เป็นเบาบางลงไปได้บ้าง เพราะเมื่อเจ้ากรรมนายเวรได้รับผลบุญจากการกระทำทุกวัน จากความตั้งใจทำจริงด้วยใจที่บริสุทธิ์ทุกวันอย่างต่อเนื่องแล้ว เสมือนสุภาษิตของไทยโบราณที่ว่า “น้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อน” การกระทำบุญ ส่งผลบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนผลกรรมที่เราเคยกระทำต่อท่านทั้งหลายในอดีต จากกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม ย่อมได้รับการอโหสิกรรมลง ทำให้ส่งผลจากที่ต้องได้รับกรรมหนักๆอาจถึงแก่ชีวิต เป็นทุเลาและเบาลงไปในที่สุด แม้ว่าอดีตชาติที่ผ่านมาแล้ว เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตได้ แต่ต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำในสิ่งที่ดี มีประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น กระทำบุญ สร้างบารมี สะสมทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนาในทุกๆวันที่ยังมีลมหายใจอยู่ ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการกระทำชั่ว สิ่งที่ไม่ทำให้เกิดกุศลแก่ชีวิต หรือเรียกง่ายๆว่า สิ่งที่เป็นอกุศลนั่นเอง เพราะชีวิตที่ยังมีลมหายใจของคนเรานั้นช่างสั้นมากเหลือเกิน เรื่องของความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวและพึ่งต้องระลึกนึกถึงอยู่เสมอ ๆ เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติ ไม่ให้ประมาทในการดำเนินชีวิตทุกวันต่อไป