ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด

5 ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด บริหารภาษีแบบผู้เชี่ยวชาญ?

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ คือ ภาษีที่ยังไม่ต้องนำส่งให้กรมสรรพากรเพราะยังไม่ถึงเวลา ภาษีตัวนี้จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในกิจการประเภท งานบริการ เพราะเมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินทำให้ไม่สามารถนำส่งเงินภาษีให้กรมสรรพากรได้ จึงตั้งบัญชีนี้ไว้ แต่ก็จะมีบางที่งานซื้อมา ขายไป ตั้งบัญชีนี้ อาจเพราะเวลาจ่ายชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้าอาจเกิดจากการขนส่งที่ล้าข้า บางกิจการอาจจะบันทึกไว้ก็ได้

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนดชําระ

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนดชําระ

  1. เมื่อกิจการซื้องานบริการแล้วยังไม่ได้ชำระชำระเงิน (ได้รับใบแจ้งหนี้)
  2. เมื่อกิจการชำระเงินค่าบริการแล้ว

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนดชําระ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com