คนละครึ่งเฟสสาม

7 เช็คสิทธิ์ คนละครึ่งเฟสสามตรวจสอบสถานะที่ไม่มีใครรู้?

คนละครึ่งเฟสสาม

คือ มาตราการที่รัฐประกาศออกมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

คนละครึ่งเฟสสาม

การลงทะเบียนสำหรับประชาชน

เริ่มลงทะเบียน 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3. ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*

* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

5. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
* ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com

6. ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

1. ลงทะเบียนผ่าน คนละครึ่ง.com
2. ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ได้ 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปใช้ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 22.00 น

การลงทะเบียนสำหรับร้านค้าใหม่

ลงทะเบียคนคะครึ่งเฟส3
ลงทะเบียคนคะครึ่งเฟส3

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่

14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

ตั้งแต่เวลา 6.00-22.00 น.

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าใหม่

 1. คุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ)
 2. ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล ยกเว้น ร้านธงฟ้า,กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน
 3. ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

** สำหรับร้านค้าในโครงการคนละครึ่งเดิม ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ให้ดำเนินการอัปเดตเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อรับสิทธิในวันที่ 1 ก.ค.64

ช่องทางการลงทะเบียนร้านค้าใหม่

 1. สำหรับบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เท่านั้น
 2. ร้านธงฟ้า,กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศในเวลาทำการ

ร้านค้าคนละครึ่ง จะได้รับเงินจากการขายสินค้า ในวันถัดไป โดยร้านค้าจะได้รับเงินแยกเป็นสองส่วนคือ

 • ส่วนที่ 1 เงินส่วนที่ประชาชนชำระ (G-Wallet)ร้านค้าจะได้รับเงินในช่วงเช้ามืด (02:00 เป็นต้นไป) ของวันถัดไป
 • ส่วนที่ 2 เงินส่วนของภาครัฐ (สิทธิคนละครึ่ง)ร้านค้าจะได้รับเงินในช่วงเย็น (17:30 เป็นต้นไป) ของวันถัดไป

ระยะเวลาการใช้จ่ายและประเภทสินค้าและบริการของโครงการคนละครึ่ง

รายการ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3
1.ระยะเวลาการใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งเป็น(1) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 ไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน

(2)รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 วงเงินสิทธิที่เหลือในรอบที่ 1 สามารถนำมาใช้ในรอบที่ 2 ได้

(ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ของค่าสินค้าและบริการ ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน รอบละ 1,500 บาทต่อคน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ)

2.ประเภทสินค้าและบริการ(ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) (1) สินนค้า ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และสินค้ารูปแบบ อื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า(2) บริการ ได้แก่

(2.1) บริการนวด สปา ทำผม และทำเล็บ

(2.2) บริการประเภทรถโดยสารสาธารณะที่ตรวจสอบได้ เช่นรถสามล้อถีบ เป็นต้น

(2.3) บริการด้านขนส่งสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

(2.4) บริการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะทั้งนี้ ไม่รามถึง บัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card)และบริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

การสมัครโครงการ “คนละครึ่ง เฟส3”

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการ www.คนละครึ่ง.com

2.คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิ ” เลือก ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชนสมัครคนละครึ่ง1

3.หน้าจอจะขึ้น เงื่อนไขให้รับรองการลงทะเบียน ให้ติ๊กที่ช่อง “ตกลงและยินยอมข้างต้น” แล้วกดที่ “ปุ่มยืนยัน” กรุณาอ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3สมัครคนละครึ่งเฟส3

4.ทำการกรอกข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน และรหัสหลังบัตร วัน/เดือน/ปีเกิด
 • ส่วนที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี)
 • ส่วนที่ 3 ลักษณะของการทำงาน ประเภทของรายได้ รายได้ต่อเดือนและอาชีพเสริม ให้ครบถ้วนแล้วกดทุ่ม “ลงทะเบียน”

สมัครคนละครึ่ง3 1

5.เมื่อกดปุ่มลงทะเบียนแล้ว ระบบจะปรากฏหน้าจอให้ผู้สมัครได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ทำกรอกไว้อีกครั้ง หากตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วให้กดที่ปุ่ม ยืนยัน

สมัครคนละครึ่ง4

6.เมื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ระบบจะส่ง SMS รหัส OTP มายังเบอร์โทรศัพท์/E-mail ที่กรอกไว้ ให้ใส่รหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS เพื่อเป็นการยืนยันการสมัคร แล้วกดปุ่มยืนยัน

7.ระบบจะแจ้งว่าได้รับเรื่องแล้ว และจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการภายใน 3 วัน

8.เมื่อได้เข้าร่วมโครงแล้วระบบจะส่ง SMS แจ้งยืนยันว่าการลงทะเบียนสำเร็จ

สมัครคนละครึ่ง7 1

ทั้งนี้ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์ภายใน 3 วัน จากนั้นขอให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านช่องทางใดก็ได้ ดังนี้

 1. ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) แล้ว สามารถสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้เลย
 2. ผู้ที่มีแอปพลิเคชัน KrungthaiNext สามารถยืนยันตัวตนผ่าน KrungthaiNext ได้
 3. ผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯ และสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จะเสร็จสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ในเวลา 06.00 – 23.00 น.