สีชิ้นหมากรุกในแต่ละฝ่าย

2 สีชิ้น หมากรุกในแต่ละฝ่ายแทนความหมายอะไร?

สีชิ้นหมากรุกในแต่ละฝ่ายแทนความหมายอะไร?

สีชิ้นหมากรุกในแต่ละฝ่ายในหมากรุกมีความหมายดังนี้

  1. ขาว ชิ้นหมากรุกสีขาวแทนฝ่ายขาวหรือ “ฝ่ายดี” ในหมากรุกมันเป็นฝ่ายที่เครื่องหมากรุกเรียงตั้งข้างขวาของกระดานและเครื่องหมากรุกตรงข้ามของคนเล่น.

  2. ดำ ชิ้นหมากรุกสีดำแทนฝ่ายดำหรือ “ฝ่ายร้าย” ในหมากรุก ฝ่ายดำเรียงตั้งข้างซ้ายของกระดานและเครื่องหมากรุกตรงข้ามของคนเล่น.

สีของชิ้นหมากรุกจะช่วยในการแยกแยะระหว่างชิ้นหมากรุกของแต่ละฝ่ายและช่วยในการเล่นและเข้าใจกฎของเกม. ไม่ว่าคุณจะเล่นในฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำก็ตาม การเรียนรู้การใช้ชิ้นหมากรุกในแต่ละฝ่ายและกฎของเกมเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงทักษะในหมากรุก.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com