คาสเซิล ในหมากรุกคืออะไร

2 คาสเซิลในหมากรุกคืออะไร?

“คาสเซิล” ในหมากรุกคืออะไร?

“คาสเซิล” (Castle) ในหมากรุกเป็นการเคลื่อนที่พิเศษที่นักเล่นสามารถทำได้เมื่อระบบยังไม่เคลื่อนที่ในเกมหมากรุก การคาสเซิลเป็นการเคลื่อนที่สองที่พร้อมกัน โดยที่พระราชา (King) จะย้ายสองช่องในทิศทางของร็อค (Rook) และร็อค (Rook) จะวางตัวไว้ด้านข้างกับพระราชา การทำคาสเซิลมีเงื่อนไขบางอย่างที่ต้องเป็นจริง:

  1. คาสเซิลสามารถทำได้เฉพาะเมื่อพระราชายังไม่ได้เคลื่อนที่ในเกม และร็อคที่จะใช้ในการคาสเซิลยังไม่ได้เคลื่อนที่มาก่อนด้วย.

  2. พระราชาและร็อคที่ใช้ในการคาสเซิลต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีช่องว่างระหว่างพวกมัน.

การทำคาสเซิลมักถูกใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพระราชา โดยลบพระราชาออกจากช่องตรงใจกลางของกระดานและจัดตัวรอคาสเซิลในด้านหลังของพระราชาเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม การทำคาสเซิลเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการปกป้องพระราชาและควบคุมกระดานหมากรุกในระหว่างเกม.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com