ในฟุตซอล หากมีการยิงจากจุดโทรม

10 ฟุตซอล หากมีการยิงจากจุดโทรมแล้วทิ้งลูกหลุดไปนอกสนาม?

ในฟุตซอล, หากมีการยิงจากจุดโทรมแล้วทิ้งลูกหลุดไปนอกสนาม, จะมีการตัดโยนใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่?

ในฟุตซอล หากมีการยิงจากจุดโทรมและลูกบอลหลุดไปนอกสนามโดยไม่สัมผัสผู้เล่นหรือสิ่งของใด ๆ ในสนามก่อนหน้านั้น จะไม่มีการตัดโยน (throw-in) หรือการให้ทีมตรงข้ามเริ่มเกมที่จุดโทรมที่ยิงเข้ามาใหม่ แทนนั้นทีมตรงข้ามจะได้รับการเริ่มเกมที่จุดโทรมใกล้ที่หลุดลูกบอลออกนอกสนามเป็นที่ระบุในกฎของฟุตซอล.

การตัดโยนจะเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกบอลหลุดไปนอกสนามจากการสัมผัสผู้เล่นหรือสิ่งของในสนามก่อนหน้านั้น เมื่อเกิดการตัดโยน ทีมตรงข้ามจะได้โอกาสในการเริ่มเกมด้วยการโยนบอลเข้าสนามจากข้างของเส้นข้างหรือปลายเส้นข้างของสนาม เพื่อเริ่มเกมใหม่.

ในกรณีที่มีการยิงจากจุดโทรมแล้วลูกบอลตกรอดเส้นขอบของสนาม โดยไม่สัมผัสผู้เล่นหรือสิ่งของใด ๆ ในสนามก่อนหน้านั้น การเริ่มเกมจะเป็นไปตามกฎของการโยนบอลเข้าสนามและไม่มีการตัดโยนเกิดขึ้น ในการโยนบอลเข้าสนามที่อยู่ในระหว่างจุดโทรมและเส้นขอบของสนาม ผู้โยนบอลจะต้องโยนบอลจากเส้นขอบสนามและทีมตรงข้ามจะได้รับลูกบอลและเริ่มเกมที่จุดโทรมนั้นใหม่.

การตัดโยนจะเกิดขึ้นเมื่อลูกบอลหลุดไปนอกสนามจากการสัมผัสผู้เล่นหรือสิ่งของในสนามก่อนหน้านั้น การเริ่มเกมที่จุดโทรมใกล้ที่หลุดลูกบอลออกนอกสนามเป็นที่ระบุในกฎของฟุตซอลในกรณีนี้.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com