มีศัพท์หรือคำศัพท์ทางเทคนิค

10 มีศัพท์ หรือคำศัพท์ทางเทคนิคที่ต้องรู้ในเกมส์นี้หรือไม่?

มีศัพท์หรือคำศัพท์ทางเทคนิคที่ต้องรู้ในเกมส์นี้หรือไม่?

ในเกมส์แต่ละเกมส์อาจมีศัพท์หรือคำศัพท์ทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้เล่นควรรู้ เช่น สำหรับเกมส์ที่มีระบบเกมเพื่อทดสอบความรวดเร็วหรือความชาญฉลาด อาจมีคำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของทดสอบหรือการแข่งขันที่ต้องรู้จัก เกมส์แนวแอคชันอาจมีคำศัพท์เกี่ยวกับอาวุธและการต่อสู้ เกมส์แนวบทบาท (RPG) อาจมีคำศัพท์เกี่ยวกับระบบสกิล ระบบอาวุธ และความสามารถของตัวละคร และเกมส์แนวการสร้างโลกอาจมีคำศัพท์เกี่ยวกับการสร้าง การปรับแต่ง และการจัดการทรัพยากร

อย่างไรก็ตาม คำศัพท์เหล่านี้จะแตกต่างขึ้นอยู่กับแนวทางของเกมและการเล่น หากคุณสามารถระบุชื่อเกมส์ที่คุณกล่าวถึง เราอาจสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์หรือคำศัพท์ทางเทคนิคที่คุณอาจพบในเกมส์นั้นได้

ตัวอย่างของคำศัพท์หรือคำศัพท์ทางเทคนิคที่อาจเจอในเกมส์บางเกมส์

  1. FPS (First-Person Shooter) รูปแบบของเกมส์ที่ผู้เล่นมองเห็นมุมมองจากตาเป็นบุคคลที่หนึ่ง และเน้นการยิงปืนและการต่อสู้ในโลกเสมือนจริง
  2. RPG (Role-Playing Game) เกมส์แนวบทบาทที่ผู้เล่นได้รับบทบาทเป็นตัวละครและมีความเสน่ห์ในการเรื่องราว การเลื่อนระดับ และการพัฒนาตัวละคร
  3. Skill Tree แผนผังที่แสดงสกิลหรือความสามารถที่ตัวละครในเกมส์สามารถเรียนรู้หรือพัฒนาได้ เมื่อผู้เล่นเลื่อนระดับหรือตอนบางส่วนของเกม
  4. Quest งานหรือภารกิจที่ต้องทำในเกมส์ เช่น การไปค้นหาสิ่งของ ทำภารกิจพิเศษ หรือทำตามเนื้อหาของเรื่องราว
  5. Multiplayer โหมดที่ให้ผู้เล่นสามารถเล่นร่วมกันในเกมส์ ทั้งแบบทีมและแบบเดี่ยว
  6. Co-op (Cooperative) โหมดที่ผู้เล่นต้องร่วมมือเพื่อทำภารกิจหรือเควสร่วมกัน
  7. PvP (Player vs. Player) โหมดที่ผู้เล่นแข่งขันกันโดยตรง
  8. Boss Battle การต่อสู้กับศัตรูร้ายที่มีความแข็งแกร่งมากในเกมส์
  9. Inventory รายการสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ผู้เล่นสามารถพกพาและใช้งานในเกมส์
  10. Level Up การเลื่อนระดับของตัวละครเมื่อผู้เล่นทำภารกิจหรือกิจกรรมในเกมส์

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเกี่ยวกับคำศัพท์และคำศัพท์ทางเทคนิคที่อาจเจอในเกมส์ แต่แต่ละเกมส์มีความเฉพาะเจาะจงเอง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม เราควรระบุชื่อเกมส์ที่เกี่ยวข้องครับ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com