Search Engine

4 Search Engine การสืบค้นข้อมูลค้นหาที่ไม่มีใครรู้?

Search Engine คือ

เสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหา คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริการแต่ละราย. เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ (คีย์เวิร์ด) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่มันคิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการขึ้นมา ในปัจจุบัน เสิร์ชเอนจินบางตัว เช่น กูเกิล จะบันทึกประวัติการค้นหาและการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไว้ด้วย และจะนำประวัติที่บันทึกไว้นั้น มาช่วยกรองผลลัพธ์ในการค้นหาครั้งต่อ ๆ ไป

หาข้อมูล

search engine มีอะไรบ้าง

รายชื่อเสิร์ชเอนจินเรียงลำดับตามความนิยม
– ไป่ตู้ (Baidu) เสิร์ชเอนจิน อันดับ 1 ของประเทศจีน
– คูล (Cuil)
– ยานเดกซ์ (Yandex) เสิร์ชเอนจิน อันดับ 1 ของรัสเซีย
– กูเกิล (Google) เสิร์ชเอนจิน ที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดอันดับ 1 ของโลก

Search Engine คือ

Search Engine ประโยชน์

– สามารถค้นหา ข้อมูลในเว็บไซต์ ที่ต้องการได้ รวดเร็ว
– สามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้ แม้ว่า จะเป็น รูปภาพ อักษร วิดีโอ แผ่นที่ และอื่น ๆ
– ครอบคลุม หลากหลายในการค้นหาข้อมูล
– รองรับการค้นหา หลากหลายภาษา

เสิร์ชเอนจินในอดีตที่ปัจจุบันยกเลิกการใช้งานแล้ว

ฮอตบอต (HotBot)
แอลตาวิสตา (Alta Vista)
ไลคอส (Lycos)

search engine ของไทย มีเว็บอะไรบ้าง

ในประเทศไทยมีการพัฒนาเครื่องมือค้นหาของไทย ในชื่อ สรรสาร พัฒนาโดยเนคเทค ประเภทของเครื่องมือค้นหา

Catalog based search engine เป็นโปรแกรมสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตชนิดหนึ่ง โดยโปรแกรมจะรวบรวม และแยกจัดเก็บเว็บไว้ในฐานข้อมูลตามประเภทหัวข้อของเว็บ เมื่อผู้ใช้มาค้นหา ก็จะสามารถเข้าไปดูตามหัวข้อต่าง ๆ แล้วดูหัวข้อย่อย ๆ เข้าไปอีกจนกว่าจะเจอหัวข้อหรือเรื่องที่ต้องการ ตัวอย่าง catalog based search engine คือ Yahoo เป็นต้น ซึ่งจะต่างกับ query based search engine ที่จะต้องพิมพ์คำค้นหาเพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลนี้หรือไม่ ถ้ามีก็จะแสดงรายชื่อออกมา

search engine ที่นิยมใช้มากที่สุด

กูเกิล (Google)

เสิร์ชหาข้อมูล
เสิร์ชหาข้อมูล

หลักการทำงานของเสิร์ชเอนจิน

– การตรวจค้นหาข้อมูลในเว็บเพจต่างๆ
– ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทำการตรวจค้นไว้ในฐานข้อมูล
– การแสดงผลการค้นหาข้อมูล

หาข้อมูล
หาข้อมูล

การใช้งานเว็บเสิร์ชเอนจิน มีขั้นตอนอะไรบ้าง

หลักการทำงานของ Search Engine คือ ระบบ Search Engine จะสร้างระบบเก็บข้อมูล หรือที่เรียกว่า Google Bot สำหรับไต่ (Crawl) ตาม Links ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลเว็บต่างๆ ไปไว้ใน Server และจะถูกจัดอันดับด้วยระบบ Algorithm ที่จะประมวลผลว่าเว็บไหนมีคุณภาพ และเกี่ยวกับเรื่องอะไร โดยจะจัดเก็บข้อมูลไว้ตามหมวดหมู่ต่างๆ เมื่อผู้ค้นหาข้อมูลผ่านทาง Search Bot ด้วย Keyword ต่างๆ ระบบ Search Engine จะไปค้นหาข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงผลให้ผู้ค้นหาข้อมูล