work life balance scaled

5 ใช้เทคนิคการทำงาน ระหว่างการทำงานพักผ่อนทำได้อย่างเจ๋ง?

การใช้เทคนิคการทำงานระหว่างการทำงานและการพักผ่อน (Work-Life Balance)

การทำงานและการพักผ่อนเป็นส่วนสำคัญของการมีสมดุลในชีวิตระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว การใช้เทคนิคเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนมีความสำคัญเพื่อส่งเสริมความสุขและความพึงพอใจในทั้งสองด้านของชีวิตของเรา ดังนั้น นี่คือเทคนิคบางอย่างที่คุณสามารถนำมาใช้ในการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน

 1. กำหนดเป้าหมายและตั้งค่าขอบเขต กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทั้งการทำงานและการพักผ่อน โดยกำหนดเวลาที่จะทำงานและเวลาที่จะพักผ่อนอย่างชัดเจน และคำนึงถึงขอบเขตระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว จงมีสติตัวเองว่าจะทำงานหรือพักผ่อนในขณะใด และห้ามเลยขีดจำกัดทั้งสองด้านนี้

 2. สร้างตารางการทำงาน สร้างตารางการทำงานที่ชัดเจนโดยให้คำนึงถึงเวลาที่ใช้ในการทำงาน การประชุม และกิจกรรมอื่น ๆ และใส่เวลาสำหรับการพักผ่อนและกิจกรรมส่วนตัว เพื่อให้มีการวางแผนเพื่อให้ทั้งการทำงานและการพักผ่อนเข้าสัดส่วนที่เหมาะสม

 3. ฝึกฝนการจัดการเวลา เรียนรู้เทคนิคการจัดการเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วย เช่น เซ็ตเตอร์เวลา เพื่อช่วยติดตามเวลาที่ใช้ในการทำงานและการพักผ่อน

 4. สร้างขอบเขตระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว มีการเสริมสร้างขอบเขตชัดเจนระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว เช่น ไม่ทำงานต่อเนื่องเกินเวลาที่กำหนด หรือไม่ใช้เวลาการพักผ่อนในการทำงาน รวมถึงสร้างเวลาสำหรับกิจกรรมส่วนตัวที่สำคัญ เช่น การออกกำลังกาย การพบปะเพื่อน หรือการทำงานอิสระ

 5. ให้ความสำคัญกับการพักผ่อน อย่าละเลยการพักผ่อนเพื่อสะสมพลังใหม่ ให้เวลาสำหรับการพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ส่วนใหญ่แล้ว การพักผ่อนที่เหมาะสมช่วยลดความเครียดและเสี่ยงทางสุขภาพ

 6. รักษาความสมดุลของทั้งสองด้าน สร้างการสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวโดยให้ความสำคัญกับทั้งการทำงานและการพักผ่อน หากต้องทำงานหนักในช่วงหนึ่งๆ ก็ควรใช้เวลาที่มีอยู่ให้เต็มที่ แต่เมื่อมีเวลาว่างก็ควรใช้เวลานั้นให้เป็นของตัวเอง

 7. ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สื่อสารกับครอบครัวและคนรอบข้างเกี่ยวกับเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานและการพักผ่อน เพื่อให้พวกเขารู้เข้าใจและสนับสนุนในการสร้างความสมดุลในชีวิตของคุณ

 8. ไม่ลืมการศึกษาตัวเอง ใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทั้งด้านการทำงานและด้านส่วนตัว เป็นการลงทุนในตนเองที่สำคัญที่สุด

การสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและปรับปรุงเรื่อยๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะและสภาพการทำงานของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามการใช้เทคนิคเหล่านี้อาจช่วยให้คุณสร้างความสมดุลและความพอใจในชีวิตของคุณได้มากขึ้น

Work life balance คําคม

คำคมเกี่ยวกับ Work-Life Balance

 1. “ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวเป็นกุญแจสู่ความสุขและความสำเร็จ” – Unknown

 2. “ไม่ใช่การทำงานที่เหนื่อยและการพักผ่อนที่สบายเท่านั้นที่จะสร้างความสมดุลในชีวิต แต่คือการจัดการเวลาและส่วนใหญ่ของความสุขของเรา” – Stephen Covey

 3. “การทำงานหนักไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังเป็นคนที่มีความสมดุลในชีวิต การมีความสมดุลคือการทำงานอย่างมีเป้าหมายและพักผ่อนอย่างมีความสุข” – Lori Deschene

 4. “การให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสมดุลในชีวิตของเรา” – Unknown

 5. “ความสมดุลคือการไม่ให้ชีวิตส่วนตัวเสียหายด้วยการทำงานและไม่ให้การทำงานสูญเสียด้วยชีวิตส่วนตัว” – Unknown

 6. “ความสมดุลของชีวิตไม่ได้หมายความว่าคุณต้องให้เท่าเทียมกันทุกวัน แต่เป็นการที่คุณรู้ว่าเวลาใดที่คุณต้องให้มากกว่ากับอีกด้านหนึ่ง” – Brian Dyson

 7. “ความสมดุลคือการสร้างชีวิตที่คุณรักอย่างไม่เสียหายในขณะที่คุณกำลังสร้างอะไรบางอย่างที่มีค่า” – Unknown

 8. “ความสมดุลคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังให้มา” – Zig Ziglar

เทคนิค Work-Life Balance เป็นเรื่องสำคัญในการให้ความสำคัญกับการมีความสุขและความสมดุลในชีวิต ข้อความเหล่านี้สะท้อนความสำคัญของการทำงานและการพักผ่อนให้สอดคล้องและสมดุลกัน และเตือนให้เราระมัดระวังและดูแลความสมดุลนี้อย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน

work life balance ในองค์กร

Work-Life Balance ในองค์กรเป็นหัวข้อที่สำคัญเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความพึงพอใจของพนักงาน โดยองค์กรที่สนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวจะมีประโยชน์ไม่เพียงแต่ต่อพนักงานเอง แต่ยังส่งผลดีต่อองค์กรเองเช่นกัน ดังนั้น นี่คือบางหลักการที่องค์กรสามารถดำเนินการเพื่อสร้าง Work-Life Balance ได้

 1. สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุน องค์กรควรสร้างวัฒนธรรมที่เป็นกลางและสนับสนุนการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่สมดุล การสร้างการตั้งค่าที่เหมาะสมในการจัดการเวลาและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สนับสนุน Work-Life Balance เป็นต้น

 2. ส่งเสริมการจัดการเวลา องค์กรควรให้การฝึกอบรมและการสนับสนุนในการจัดการเวลาให้กับพนักงาน เช่น การวางแผนงานที่ชัดเจน การตั้งเป้าหมายและความรับผิดชอบที่เหมาะสม และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 3. สนับสนุนการทำงานแบบเป็นระยะเวลา การสนับสนุนการทำงานแบบระยะเวลาเป็นวิธีหนึ่งที่องค์กรสามารถสร้าง Work-Life Balance ให้กับพนักงานได้ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทำงานหรือทำงานได้หลายรูปแบบ เช่น การทำงานระยะเวลา, การทำงานได้หลายสถานที่ หรือการทำงานแบบแยกกำหนดเวลา เป็นต้น

 4. สร้างการสนับสนุนสำหรับการพัฒนาส่วนตัว องค์กรควรสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาสกิลและความรู้ใหม่ ทำให้พนักงานมีโอกาสเรียนรู้และเติบโตทั้งในด้านการทำงานและด้านส่วนตัว ซึ่งช่วยสร้างความพึงพอใจและความสมดุลในชีวิต

 5. สร้างการสื่อสารและความโปร่งใส การสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจและสนับสนุน Work-Life Balance องค์กรควรเปิดโอกาสให้พนักงานสื่อสารความต้องการและความรับผิดชอบทางการทำงานและการพักผ่อนของตนเพื่อให้สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม

 6. สร้างโอกาสให้พนักงานพักผ่อนและส่งเสริมการสมดุล องค์กรควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพักผ่อนและการสมดุลในชีวิต โดยการให้โอกาสพนักงานได้ใช้วันลาหรือวันหยุดพักผ่อน เช่น การสนับสนุนการทำงานระยะเวลาสั้น การสนับสนุนการท่องเที่ยว หรือการส่งเสริมกิจกรรมส่วนตัวที่สร้างความสุขและความพึงพอใจให้กับพนักงาน

การสร้าง Work-Life Balance ในองค์กรไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้การทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย องค์กรควรเห็นความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและสร้างการสมดุลในชีวิตของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความพอใจและมีผลิตภาพที่ดีในการทำงาน นอกจากนี้ พนักงานเองก็ต้องรับผิดชอบในการสร้างความสมดุลในชีวิตโดยการวางแผนการใช้เวลาและการปฏิบัติตามนั้นอย่างเหมาะสม

work life balance ไม่มีจริง

การมี Work-Life Balance เป็นเรื่องที่ทุกคนมีความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป บางคนอาจพบว่ามันยากที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว อาจมีความกดดันหรือข้อจำกัดจากสภาวะแวดล้อมที่ต้องทำงาน หรือมีความต้องการเพิ่มเติมในการพัฒนาทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน

แม้ว่า Work-Life Balance อาจไม่เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบเสมอไปทุกเวลา แต่มันไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสำคัญหรือไม่เป็นไปได้เลย การมี Work-Life Balance สามารถช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีผลิตภาพที่ดีในการทำงาน แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างความสมดุลนี้เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ถ้าคุณรู้สึกว่า Work-Life Balance ไม่มีจริง อาจจะมีปัจจัยหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สมดุล แต่ควรระลึกว่าคุณมีความสำคัญและสิทธิในการดูแลตนเอง อย่าละเลยความพักผ่อนและเวลาส่วนตัวของคุณ พิจารณาการสร้างวิธีการจัดการเวลาที่เหมาะสม เช่น การกำหนดลำดับความสำคัญ การตั้งเป้าหมายเพื่อบริหารเวลา และการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการจัดการเวลา

อย่าลืมว่า Work-Life Balance ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่เป็นกระบวนการที่คุณสร้างขึ้นเอง ความสมดุลสำหรับคุณอาจแตกต่างจากคนอื่น ดังนั้น ลองทดลองและปรับปรุงตามความต้องการและสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสมดุลและมีความพึงพอใจในชีวิต

Work-life balance ทฤษฎี

Work-Life Balance ไม่ใช่เพียงแค่หลักการหรือทฤษฎีเดียว แต่เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความสมดุลในการใช้ชีวิตระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ทั้งนี้เพื่อให้คนสามารถรับมือกับการทำงานและความต้องการส่วนตัวของตนได้อย่างมีความพึงพอใจและความสุขที่เหมาะสม

ทฤษฎี Work-Life Balance ส่วนใหญ่มีความหลากหลายและมาจากการศึกษาและการวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น จิตวิทยาองค์การ จิตวิทยาส่วนบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรมการทำงาน เพื่อพัฒนากรอบคิดและเครื่องมือในการสร้างความสมดุลในชีวิต

บางทฤษฎี Work-Life Balance ยกตัวอย่างเช่น

 1. ทฤษฎีของ Felicia Huppert ทฤษฎีนี้เน้นความสำคัญของความสุขและความพึงพอใจในทั้งสองด้านของชีวิต การให้ความสำคัญกับความสุขทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสมดุล

 2. ทฤษฎีของ Fred Luthans ทฤษฎีนี้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานและความพึงพอใจในชีวิตส่วนตัว ความสมดุลระหว่างสองด้านนี้เกี่ยวข้องกับความผลสำเร็จทั้งในด้านการทำงานและความพึงพอใจในชีวิต

 3. ทฤษฎีของ Robert Karasek ทฤษฎีนี้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการความพึงพอใจในการทำงานและความกดดันในการทำงาน การสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการและความกดดันเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มคุณภาพชีวิตและสุขภาพทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ทฤษฎี Work-Life Balance เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าใจและวิเคราะห์สภาวะของบุคคลและองค์กรเพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเวลาและสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จ

Work-Life Balance คือ

Work-Life Balance หมายถึงการสร้างความสมดุลในชีวิตระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว คือการจัดสิ่งที่เกี่ยวกับงานและเวลาที่ใช้ในการทำงานให้สอดคล้องและสมดุลกับความต้องการและความสำคัญในชีวิตส่วนตัว เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองต่อทั้งด้านที่ดี โดยไม่เสียสิ่งที่สำคัญในชีวิตอื่นๆ เช่น ครอบครัว สุขภาพ ความพึงพอใจส่วนตัว เป็นต้น

Work-Life Balance มีความสำคัญเพราะมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล การมีความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวช่วยลดความเครียด ป้องกันการเมาส์อาว ส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจ และเพิ่มความพึงพอใจในทั้งสองด้าน

การสร้าง Work-Life Balance อาจประกอบไปด้วยการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดเป้าหมายและความรับผิดชอบที่ชัดเจน การสนับสนุนจากผู้บริหารและองค์กร การเลือกที่จะพักผ่อนและเลือกเวลาสำหรับกิจกรรมส่วนตัว และการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับครอบครัวและผู้ร่วมงานเพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนในการสร้างความสมดุลในชีวิต

การสร้าง Work-Life Balance เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความตั้งใจในการปรับปรุง แต่มันเป็นเรื่องที่คุ้มค่าและมีประโยชน์ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขสมดุลในทุกด้านของชีวิต

Work life balance มีอะไรบ้าง

Work-Life Balance เป็นกระบวนการที่คุณสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมีความสุขและความพึงพอใจทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว ดังนั้น นี่คือบางแนวทางหรือกิจกรรมที่สามารถช่วยสร้างความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ

 1. กำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ และกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการทำแต่ละงาน

 2. จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคนิคการจัดการเวลา เช่น เซ็ตเตอร์เวลา การวางแผนและการจัดสิ่งที่ต้องทำให้เป็นระเบียบ

 3. พักผ่อนและฟื้นฟู ให้เวลาสำหรับการพักผ่อนและฟื้นฟู ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ เช่น การอ่านหนังสือ การออกกำลังกาย การเล่นเกม หรือการทำสิ่งที่ทำให้คุณผ่อนคลาย

 4. ตั้งขอบเขตระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ตั้งขอบเขตชัดเจนระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ไม่ทำงานตลอดเวลา และให้เวลาสำหรับกิจกรรมส่วนตัวที่สำคัญ

 5. สื่อสารและขอความสนับสนุน สื่อสารกับครอบครัวและผู้ร่วมงานเกี่ยวกับเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานและการพักผ่อน และขอความสนับสนุนในการสร้างความสมดุลในชีวิต

 6. ทำกิจกรรมที่สร้างความสุข ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบและให้คุณพึงพอใจ เช่น การเล่นกีฬา การเข้าร่วมกิจกรรมอาชีพหรืออดิเรก การเดินเล่นกับครอบครัว เป็นต้น

 7. ไม่ลืมการศึกษาตัวเอง ใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งในด้านการทำงานและด้านส่วนตัว เป็นการลงทุนในตนเองที่สำคัญที่สุด

การสร้าง Work-Life Balance คือกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะและสภาพการทำงานของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามการสร้างความสมดุลและความพอใจในชีวิตของคุณเป็นเรื่องสำคัญที่คุณสามารถต่อยอดและปรับปรุงตามความต้องการและสภาพการณ์ของคุณได้

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com