ที่มาของคำว่า ฟุตซอล

2 ที่มาของคำว่า “ฟุตซอล” มาจากภาษาใด?

ที่มาของคำว่า “ฟุตซอล” มาจากภาษาใด?

คำว่า “ฟุตซอล” (Football) มาจากภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษใช้คำนี้เป็นคำย่อของคำว่า “Football Association” ซึ่งหมายถึงสมาคมฟุตบอล ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งกฎและกติกาของกีฬาฟุตบอลในอังกฤษในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งจัดต้นแบบของกีฬานี้และกำหนดกฎและกติกาที่ใช้ในการแข่งขัน จึงมีการเรียกกีฬานี้ว่า “ฟุตบอลสเปน” หรือ “Football Association” ซึ่งเป็นชื่อทางการในอังกฤษของกีฬานี้ เรียกกันต่อมาในหลาย ๆ ประเทศเป็น “ฟุตซอล” หรือ “ซ็อกเกอร์” (Soccer) เพื่อแยกแยะกับกีฬาฟุตบอลอื่น ๆ ที่มีกฎและกติกาที่แตกต่างออกไป.

คำว่า “ฟุตซอล” เป็นคำภาษาไทยที่มาจากการถอดคำเรียกต้นแบบ “Football” ที่มีในภาษาอังกฤษ เป็น “ฟุตบอล” ให้สั้นลงเป็น “ฟุตซอล” ซึ่งอาจเป็นคำที่ถูกนำเข้ามาใช้ในภาษาไทยในระหว่างการใช้และพัฒนากีฬานี้ในประเทศไทยในสมัยที่ผ่านมา คำว่า “ฟุตซอล” นั้นกำลังได้รับความนิยมในวงการกีฬาและการแข่งขันในประเทศไทย แม้ว่าคำว่า “ฟุตบอล” ยังคงเป็นคำที่นิยมใช้มากกว่าในบางสถานที่และบรรยากาศการแข่งขันอาจแตกต่างกันไปในแต่ละที่ ในทางปฏิบัติ “ฟุตซอล” และ “ฟุตบอล” ใช้แทนกันได้โดยทั่วไปในภาษาไทย เมื่ออธิบายกีฬานี้.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com