มีเครื่องหมายในภาษาไทย

มีเครื่องหมายในภาษาไทย ที่ใช้เพื่อบอกความรู้สึกหรืออารมณ์ 7 เครื่องหมาย?

มีเครื่องหมายในภาษาไทยที่ใช้เพื่อบอกความรู้สึกหรืออารมณ์ของคนพูดหรือเขียนอย่างไรบ้าง?

ในภาษาไทยมีเครื่องหมายหลายรูปแบบที่ใช้เพื่อบอกความรู้สึกหรืออารมณ์ของคนพูดหรือเขียนได้ เรามาดูตัวอย่างเครื่องหมายที่ใช้ในบางกรณี

  1. เครื่องหมายทักทาย ( ! ) ใช้เพื่อแสดงความตื่นเต้นหรือสนใจมาก เช่น “ยินดีด้วย!” หรือ “มากมาย!” เป็นต้น.

  2. เครื่องหมายคำถาม ( ? ) ใช้ในการถามคำถาม และบางครั้งอาจแสดงความสงสัยหรือไม่แน่ใจ เช่น “คุณจะไปที่ห้องอาหารหรือไม่?” หรือ “เขามาหรือยัง?”

  3. เครื่องหมายวงเล็บ ( () ) มักใช้ในการเพิ่มข้อมูลเสริมหรือความคิดเพิ่มเติม หรืออาจใช้เพื่อแสดงความรู้สึกอ่อนไหว เช่น “ฉันคิดว่าเขา (อาจ) ไปที่งานนี้” หรือ “ฉันรู้สึกเศร้า (อย่างมาก) ในวันนี้”

  4. เครื่องหมายคำพูด ( ” ” ) ใช้ในการแสดงคำพูดของคนอื่นหรือการอ้างถึงข้อความที่ถูกพูดหรือเขียนโดยคนอื่น เช่น “เขากล่าวว่า ‘ขอบคุณครับ'” หรือ “ในหนังสือนี้มีคำว่า ‘สวัสดี'”

  5. เครื่องหมายจี๊ด ( ~ ) ใช้ในบางกรณีเพื่อแสดงความละมุนหรือความเป็นเอกลักษณ์ เช่น “เขาเป็นนักแสดงดารา ~”

  6. เครื่องหมายสรรพนาม (เอกสารทางไวยากรณ์) ในภาษาไทยมีเครื่องหมายสรรพนามเฉพาะที่ใช้ในการแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้พูด โดยรูปของสรรพนามจะเปลี่ยนตามเพศ และอาจแสดงความสนใจ ความชื่นชม ความรัก หรือความเสียใจ เช่น “เขาทำงานหนักจริง ๆ ค่ะ” หรือ “เขารักเธอมากเลยครับ”

  7. ตัวหนอน ( ~ ) เรียกว่า “ตัวหนอน” ใช้ในบางกรณีเพื่อแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์อย่างมีความนิยม เช่น “เรากินอาหารอร่อยมาก ~” หรือ “ฉันรู้สึกเบื่อ ~”

เครื่องหมายเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ของคนพูดหรือเขียน และช่วยให้ข้อความมีความหมายเสริมเติมและนำเสนอความรู้สึกอย่างชัดเจนให้กับผู้อ่านหรือผู้ฟัง.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com