การทำ แคสต์ลิง ในหมากรุกคืออะไร

2 การทำ “แคสต์ลิง” ในหมากรุกคืออะไร?

การทำ “แคสต์ลิง” ในหมากรุกคืออะไร?

“แคสต์ลิง” (Castling) ไม่ใช่กฎหนึ่งในเกมหมากรุก ซึ่งกล่าวถึงการเคลื่อนที่ของชิ้นตัวในเกม การเคลื่อนที่นี้เป็นการย้ายพระราชาและร็อค (หรือรถ) ในบางสไตล์ของหมากรุก เพื่อปกป้องหรือเพิ่มความปลอดภัยให้กับพระราชา แต่มันเป็นกฎที่มีรายละเอียดและความหมายที่แตกต่างกันในสไตล์ต่าง ๆ ของเกมหมากรุก.

สำหรับสไตล์หมากรุกมาตรฐาน (Standard Chess) ซึ่งเป็นที่รู้จักและเล่นกันมากที่สุด การเคลื่อนที่แคสต์ลิงทำได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้:

  1. การแคสต์ลิงทำได้เฉพาะในกรณีที่พระราชา (King) และร็อค (Rook) ทั้งสองตัวยังไม่เคลื่อนที่มาก่อน และไม่มีชิ้นตัวใดข้างระหว่างพระราชาและร็อคทั้งสองตัว.
  2. การแคสต์ลิงทำได้โดยการย้ายพระราชา 2 ช่องทางไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา และย้ายร็อคไปทางด้านที่พระราชาเคลื่อนที่ โดยมีเงื่อนไขว่าทั้งสองตัวย้ายไปในทิศทางเดียวกัน (ย้ายไปทางด้านซ้ายหรือขวา) และพระราชาจะไม่ถูกโจมตีในช่องที่พระราชาผ่านมา หรือช่องที่พระราชาจะผ่านไป.

“แคสต์ลิง” เป็นการเคลื่อนที่ที่สำคัญในการปกป้องพระราชาและทำให้เกมมีความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ การเคลื่อนที่แคสต์ลิงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจอร์รี่ที่ ควอิน ส์ ได้กล่องแสดงและนำเสนอในการแข่งขันหมากรุกที่มีมาตรฐานสูงขึ้น เมื่อสำเร็จแล้ว การแคสต์ลิงจะทำให้พระราชาอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยมากขึ้นและรับนโยบายยากลำบากขึ้น.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com