คำว่า เส้นผ่านศูนย์กลาง

1 คำว่า “เส้นผ่านศูนย์กลาง” หมายถึงอะไรในทรงกระบอก?

คำว่า “เส้นผ่านศูนย์กลาง” หมายถึงอะไรในทรงกระบอก?

“เส้นผ่านศูนย์กลาง” ในทรงกระบอกหมายถึงเส้นที่ผ่านผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกและอยู่ในแนวตรงกลางของทรงกระบอก นั่นคือเส้นที่มีระยะทางเท่ากันจากขอบพื้นผิวทรงกระบอกไปยังศูนย์กลางของทรงกระบอกเป็นระยะเท่ากันทุกจุดบนเส้นที่เรียกว่า “เส้นผ่านศูนย์กลาง” (Diameter) หรือเส้นที่ขนานกับแกนที่สอดกับศูนย์กลางของทรงกระบอก.

ในทรงกระบอกที่เป็นทรงกลมและแกนวงกลมที่สอดกับศูนย์กลางของทรงกระบอก ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับคู่สองของรัศมี (r) ซึ่งหน้าที่ของเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือการผ่านข้างในทรงกระบอกจากจุดหนึ่งไปยังจุดตรงข้ามผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอก.

สำหรับทรงกระบอกที่ไม่ใช่ทรงกลมและมีรูปร่างอื่น ๆ เช่น ทรงกระบอกที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมหรือรูปอื่นๆ การหาเส้นผ่านศูนย์กลางอาจมีความซับซ้อนขึ้นและอาจมีหลายเส้นผ่านศูนย์กลางแต่ละรูปร่าง.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com